Поредно посегателство - сеч на тополи беше установено от служители на ЮЗДП-Благоевград

05 април 2022 | 09:17
0 коментара
Поредно посегателство - сеч на тополи беше установено от служители на ЮЗДП-Благоевград

Поредно посегателство- сеч на тополи- беше установено от служители на ЮЗДП.

В петък, 01.04 след получен от служители на ТП "ДГС Гоце Делчев“ сигнал, е открито нарушение в землището на село Баничан, общ. Гоце Делчев.

Днес е извършена допълнителна проверка от служители на ЮЗДП и РДГ Благоевград, при която се установява, че при извеждане на сеч в частен имот лицензираният лесовъд, който е издал разрешителното на сеч, не е ограничил границите на имота, при което работниците, извършващи сечта, са навлезли в държавни територии и са отсечени неустановен към момента брой тополови дървета. 

В следващите дни продължават проверките за установяване на точния размер на нарушението. След приключването им ще бъде изискана дисциплинарна отговорност от служителите на стопанството. На нарушителите ще бъдат съставени актове и ще бъдат сезирани компетентните органи.


Добавете Вашия коментар!