Вяло наддаване на търгове за общински имоти и право на строеж на гаражи в Благоевград

15 Май 2024 | 10:19
0 коментара
Общество
Благоевград
Вяло наддаване на търгове за общински имоти и право на строеж на гаражи в Благоевград
Предимно роднини осигуриха изискването за минимум 2-ма кандидати за имот, най-голямата разлика в офертите бе 20 лв.

Вяло бе наддаването на проведените вчера търгове за придобиване право на строеж на гаражи в жк „Еленово“ и в жк „Ален мак“ в Благоевград, както и за продажба на имоти в селата Рилци и Церово. Всички участници, закупили тръжни книжа и внесли депозити, бяха допуснати от председателката на комисията, провела процедурата, Гергана Симеонова.

Имот от 954 кв.м, на ул. „Мир” 28 в Церово, при начална цена 23 417 лв. без ДДС, бе спечели от Боян Канджев за 23 430 лв. Конкурентът му Дарин Даринов остана втори с оферта за 23 420 лв.

Баща и син бяха кандидатите за 319 кв.м в с. Рилци. Новият собственик на имота е Владислав Николов, предложил 18 420 лв., след като офертата на Георги Николов бе с 10 лв. по-ниска.

Надка Кремичарска спечели правото на строеж за изграждане на лятна кухня върху 38,19 кв.м общинска площ в кв. „Грамада” срещу 6900 лв. без ДДС. Вторият участник в наддаването – Георги Георгиев, предложи 6880 лв.

По двама души, каквото е минималното изискване, за да се проведат търговете, кандидатстваха за учредяване на право на строеж на гаражи върху четири общински петна. При блок 28 в кв. „Еленово“ бяха обявени 3 петна, всяко с площ от 21 кв.м и начална цена 3283 лв. без ДДС. Павлин Цолов спечели с 3350 лв., другият кандидат бе Магдалена Петрова.

Брат и сестра Станислав и Валентина Щереви кандидатстваха за второто петно, което срещу 3290 лв. без ДДС получи Станислав, а Росен Десподов и Цветанка Десподова предложиха по 1 и 2 лв. над минималната цена и получиха отстъпеното право на строеж за 3285 лв. без ДДС.

ОПС за гараж, с площ 13 кв.м, в жк „Ален мак”, при начална цена от 1942 лв. без ДДС, бе спечелен от Петър Юсев за 1948 лв., а Катерина Юсева предложи 3 лв. по-малко и остана втора с оферта от 1945 лв.

Единственият общински имот, който остана без кандидати да бъде закупен, бе от 433 кв.м, на ул. „Сиджимково шосе“ в с. Падеш. Началната цена, одобрена с решение на ОбС, е 16 7999 лв. без ДДС. Той ще се разиграе на повторен търг след седмица, ако се явят мераклии да го вземат. /Струма бг

Добавете Вашия коментар

TOP