Тъжно: Почина почетният професор на ЮЗУ доц. д-р Анна Лилова

05 август 2022 | 10:51
0 коментара
Тъжно: Почина почетният професор на ЮЗУ доц. д-р Анна Лилова

На 86-годишна възраст почина доц. Анна Лилова, учен и университетски преподавател, с чието име е тясно свързано развитието на преводознанието и утвърждаването на теорията на превода като академична дисциплина в България.

Анна Лилова е забележителен педагог, създала поколения квалифицирани български преводачи, стимулирала изследователския интерес у своите ученици и последователи. Завършва немска филология в Софийския университет и специалност „Превод“ в Женевския университет. От 1974 до 1995 г. е член на катедра „Немска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от 1984 г. е доцент. Анна Лилова е титуляр на дисциплината „Теория и практика на превода“, чиито основи полага и която развива както в общия курс на обучение на студентите германисти, така и в рамките на въведената от нея преводаческа специализация. В продължение на две десетилетия Анна Лилова запознава своите възпитаници с принципите и функциите на превода, заразява ги с магията на преводаческото изкуство, посвещава ги в тънкостите на преводаческия занаят, подготвя поколения преводачи, доказали професионализма си в практиката. Под научното ръководство на доц. Анна Лилова са написани десетки курсови и дипломни работи по теория и практика на превода. С нейната професионална и морална подкрепа множество докторанти са защитили успешно своите дисертации в тази област.

От 1996 до 2006 г. доц. Анна Лилова прилага богатия си педагогически опит в Югозападния университет в Благоевград, където в Катедрата по западни езици преподава теория на превода, специализиран превод, стилистика на немския език. За изключителния си принос е удостоена със званието почетен професор на ЮЗУ „Н. Рилски“.

Изнасяла е лекции по теория на превода и в чуждестранни университети като Хумболтовия университет в Берлин и Висшия институт за чужди езици „Морис Торез“ в Москва. Научните търсения на Анна Лилова намират отражение в богатата й научна продукция. Нейната монография „Увод в общата теория на превода“, преведен на руски и китайски език, е пионерен за българското преводознание. Тя е и автор на десетки студии, статии, научни съобщения, рецензии, публикувани на български, немски, френски, английски, румънски език.

Доц. Анна Лилова има голям принос и за популяризирането в чужбина на българското преводаческо изкуство и българското преводознание. Българската преводна традиция е представена от нея в престижната енциклопедия „Науката за превода“ на издателство „Ратлидж“, Лондон.

Задълбочените занимания на доц. Анна Лилова с теоретични въпроси на превода се допълват от практическата й работа като преводач на немскоезична художествена литература. В нейни преводи българската читателска публика се е докоснала до автори като Стефан Цвайг, Герхард Хауптман, Йоханес Р. Бехер, Ана Зегерс, Юри Брезан, Еберхард Паниц и др. Тя е съставител на редица преводни издания и автор на предговори към тях и е сред учредителите на Съюза на преводачите в България.

По своя пълноценен професионален път доц. Анна Лилова успя да стимулира изследователските търсения в сферата на теорията на превода, да увлече в дискусията върху проблемите на превода колеги и от други научни области и по този начин да се превърне в двигател на развитието на съвременното българско преводознание.

Опелото ще се състои на 6 август 2022 г. от 14 ч. в църквата „Света София“ в гр. София./Струма/


Добавете Вашия коментар!

АНКЕТА

Одобрявате ли връщането на маските заради Ковид вълната?