Транспортна компания иска земеделска земя край Сандански, ще строи паркинг за камиони и автосервиз

15 Май 2024 | 09:58
0 коментара
Бизнес
Благоевград
Транспортна компания иска земеделска земя край Сандански, ще строи паркинг за камиони и автосервиз
Българска транспортна компания има намерение да изгради върху площ от 10 дка паркинг за камиони, автосервиз и магазин за промишлени стоки в местност "Хано“, Сандански. За целта фирма "Бора-78“ е входирала инвестиционно предложение в РИОСВ-Благоевград с цел промяна на статута на земеделската земя, върху която иска да строи, и да стане урбанизирана територия.

Стойността на предвидената инвестиция не се посочва.

Достъпът до имота ще се осъществява посредством пътна връзка към асфалтовия път на бул. "Европа", свързващ Сандански и магистрала "Струма“. На обекта се предвижда да работят до 3-ма  души персонал, а дейността ще бъде целогодишна.

За промяната на предназначението на земята трябва да се изготви Подробен устройствен план. Тепърва трябва да бъдат разработени технически проекти, за да може фирмата да получи строително разрешение. Основните строителни дейности се предвижда да продължат 12 месеца.

Детайли

Имотът е собственост на компанията. Инвестиционното предложение предвижда 70% от имота да бъде застроен, а  минимум 30% да бъде озеленен. Височината на застрояване ще е до 10 м., пише economic.bg. В документацията се посочва, че предвиденият автосервиз ще извършва ремонти на МПС-та, не се предвиждат дейности по автотенекеджийски услуги и боядисване на коли.

Откритият ТИР паркинг пък ще се помести върху площ от 1100 кв. м и ще има до 20 места за камиони. Ще бъде изграден и магазин за промишлени стоки с административно-битова сграда с офиси за персонал, склад за авточасти и др.

Предвидено е и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (каломаслоуловител), водоплътна изгребна яма с обем до 10 куб. м и безотточен полиетиленов резервоар със същия обем за промишлени отпадъчни води.

Компанията

"Бора-78“ е регистрирана през 2011 г. от Стоян Василев Манолчев. Освен едноличен собственик на капитала, той е и управител на компанията. Основната ѝ дейност е свързана с извършването на товарен транспорт. Офисът ѝ е в Сандански.

От последния финансов отчет за 2022 г. става ясно, че приходите на компанията са над 12 млн. лв.

В сайта на компанията е посочено, че има 15-годишен опит в хладилен транспорт и спедиция, член е на Съюза на международните превозвачи. Предлага превоз на товари от и за България, Гърция, Италия, Испания, Франция, Португалия и други европейски страни.

Маршрутите се обслужват от 15 хладилни камиона, които отговарят на европейските еко стандарти Евро 5 и Евро 6. /Фокус

Добавете Вашия коментар

TOP