Съветничката от БСП Г. Янчева: Защо общината не ангажира „Биострой” за оператор на депото край Бучино, а дава поръчката за над 5 млн. лв. на частна фирма?

27 юли 2019 | 11:35
0 коментара
Съветничката от БСП Г. Янчева: Защо общината не ангажира „Биострой” за оператор на депото край Бучино, а дава поръчката за над 5 млн. лв. на частна фирма?

Не приемам обясненията на градоначалника, че тази дейност е финансово неизгодна за общинската фирма, защото не вярвам частник да иска да работи на загуба…

Община Благоевград е извозила 9953 тона боклук от 1 януари 2019 г. до момента, като за същия период са депонирани 9556 т битови отпадъци. Общият размер на заплатените суми за това е 1 600 274,10 лв., в това число и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, както и обезпечаване на чл. 60 от същия закон. Това бе отговорът, който съветниците от БСП в местния парламент на Благоевград получиха на питането си към Общинска администрация защо община Благоевград провежда обществена поръчка за избор на частна фирма, на която да даде над 5 млн. лв. само за управление на новото Регионално депо за битови отпадъци край с. Бучино, което ще обслужва и общините Симитли, Кочериново, Рила и Бобошево, вместо да натовари с този ангажимент общинската фирма „Биострой“. Продължителността на поръчката е 96 месеца, или 8 години, а прогнозната й обща стойност е 5 106 630 лв. без ДДС, или 638 328,75 лв. без ДДС на година.

От името на червените съветници Гергана Янчева припомни част от условията на обществената поръчка и изискванията кандидатите да имат определена техника, като отбеляза, че и двете фирми, които кандидатстват по поръчката, са декларирали, че ще ползват чужда техника.

„Какво налага избор на външен оператор и на какво се основават твърденията на кмета Камбитов, че за фирма „Биострой“ не би било изгодно да извършва тази дейност, та се търси външен изпълнител, защото не вярвам частна фирма да иска да изпълнява дейност, ако ще е на загуба от нея? Какво ценообразуване на тон за такса „Битови отпадъци“ предвижда общинското ръководство и ще се увеличи ли тази такса с пускане в експлоатация на депото? Какъв е крайният срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на новото сметище и кога то ще бъде завършено? Какво ще се случи, ако не се осигури финансиране за експлоатацията на депото?“, бяха въпросите, зададени от Г. Янчева, която настоя общината да предостави и копия на всички актове за спиране на строежа.

В отговор гл. еколог на община Благоевград Диана Стефанова надълго обясни процедурата и мотивите за обявяване на обществени поръчки. Тя съобщи, че финансирането на експлоатацията на депото ще е с пари от петте общини, които го ползват, и от средства, заложени в план-сметката на всяка община по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. „До началото на 2021 г. община Благоевград не предвижда промяна на метода на ценообразуване на такса „Битови отпадъци“. След избора на изпълнител неразделна част от договора ще бъде план-сметка, в която бъдещият оператор ще включи всички експлоатационни разходи, съгласно нормативно определените задължения и условията на комплексното разрешително. На 5.07.2019 г. е съставен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15), като предстои назначаване на държавна приемателна комисия“ , каза Д. Стефанова.

„Сигурна съм, че никой в залата не е убеден в правилността на избора да се проведе обществена поръчка и да се възложи на външна фирма управлението на депото“, реагира Гергана Янчева и отбеляза: „Очаквах днес в отговора да ме убедите в казаното на миналата сесия от г-н Камбитов, че няма да е изгодно на общината да възложи поръчката на общинската фирма. Така или иначе, ще се плащат 5 млн. лв., защо да не се възложи тази дейност на общинското дружество?! Защо не се позовахте на добри практики на други общини, например в община Враца тази дейност се извършва от общинското дружество, преобразувано в предприятие“, заяви БСП съветничката.

В отговор кметът Атанас Камбитов категорично декларира: „Не е рентабилно за общинската фирма да бъде оператор на депото. Община Враца е изключение, навсякъде се действа по начина, по който действа община Благоевград. Тези 5 млн. лв. са за 8 г. Разделете годишните 638 328,75 лв. на 40 000 тона и малко отгоре, и ще видите колко е разходът на тон. С тази сума няма как да се покрият разходите на „Биострой“, защото нещата не са толкова прости, както ги представяте. Управлението на депото е много сложен процес, още повече че ние имаме критерии и индикатори, които трябва да постигнем. Категорично заявявам, че този вариант е по-евтин за община Благоевград“, заяви градоначалникът.

Той допълни още, че изборът на външна фирма за управление на депото бил коментиран от петте общини, участници в проекта, за сметището, а се обмисля „Биострой“ да се ангажира цялостно със сметоизвозването, но за това ще е нужно закупуване на допълнителна техника.

„На практика не получихме конкретни отговори на повечето от питанията ни, дори не разбрахме колко пъти и защо е спирано строителството на депото, което по обещанията на кмета Камбитов от миналата есен трябваше да заработи от Нова година“, реагира след сесията Г. Янчева и припомни справка, представена от зам. кмета Иво Николов миналата есен, че строителството на сметището официално е започнало на 18 март, прекъсвано е 2 пъти през март за 28 дни и през май за 26 дни, а срокът за приключване на обекта е бил 18 декември 2018 г./Струма/


Добавете Вашия коментар!

АНКЕТА

Одобрявате ли връщането на маските заради Ковид вълната?