Съдът спря делото за избор на съветници в Симитли

14 Ноември 2023 | 10:29
0 коментара
Политика
Благоевград
Съдът спря делото за избор на съветници в Симитли

С Определение № 2097/13.11.2023г. Административен съд – Благоевград остави без разглеждане жалбата на Павел Стоименов – кандидат за общински съветник в Общински съвет – Симитли.

Прекратява производството по образуваното дело срещу решението на Общинска избирателна комисия – Симитли, с което е определена общинската избирателна квота – 397 гласове, и са обявени имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, при произведените на 29.10.2023 г. избори за общински съветници и кметове.

 

В мотивите на съда е посочено, че според закона право да оспорват административния акт, какъвто е оспореното решение, имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения, т.е. обжалваният административният акт следва да действа неблагоприятно на тяхната правна сфера, като това засягане да е лично, пряко и непосредствено.

Оспореното решение е положително за Павел Славчов Стоименов, поради което за него не е налице правен интерес от обжалването му. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

Добавете Вашия коментар

TOP