Слаб интерес към общественото обсъждане на доклада за изпълнението на бюджета на Благоевград за 2019 година

31 август 2020 | 17:33
0 коментара
Слаб интерес към общественото обсъждане на доклада за изпълнението на бюджета на Благоевград за 2019 година

Обсъждането на отчета за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград и за състоянието на общинския дълг за 2019 година е задължителна процедура, която се прави съгласно Закона за публичните финанси.

Председателят на ОбС – Благоевград Андон Тодоров, представи част от данните в доклада, като открои размера на просрочените задължения. Към края на миналата година те са в размер на 4.7% при среден за общините в страната 2.5% и допустим от закона праг от 5%.

През миналата година община Благоевград се движи в рамките на средните за страната стойности по повечето финансови показатели, като прави впечатление високият процент на събираемост на местните данъци – едно от основните пера на приходи в общинската хазна. Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2019 г. е 11 197 787 лв., при уточнен годишен план 10 485 100 или изразено в проценти – 106,8 %.

Зам.-кметът по финансите Ясен Попвасилев съобщи и тревожните данни за размера на санкциите, които са наложени на общината по различни европейски проекти – над 8 милиона лева.

Най-често глоби са налагани заради процедурите по избор на изпълнител, на конкретни дейности по проектите. По думите на Попвасилев, тези парични санкции ще се отразят зле на финансовата ситуация в община Благоевград, особено осезаемо през следващите 2-3 години.

Докладът е достъпен на интернет страницата на община Благоевград и отново ще бъде на фокус на следващото редовно заседание на ОбС – Благоевград./БНР/


Добавете Вашия коментар!