Ресторантьор от Рила ще приготвя топлия обяд на нуждаещите се в община Кочериново срещу 208 521 лв.

15 Март 2023 | 21:23
0 коментара
Общество
Благоевград
Ресторантьор от Рила ще приготвя топлия обяд на нуждаещите се в община Кочериново срещу 208 521 лв.

Екипът на кмета на община Кочериново Иван Минков покани фирмите „Банков-76” ЕООД на Петър Стоянов от Рила, „Толинакс” ЕООД на Петър Стоянов, също от Рила, както и ЕТ „Чавдар Трайков – Невен 2000” на Чавдар Трайков от Благоевград да участват в обществената поръчка „Приготвяне на топъл обяд по предварителна заявка на Община Кочериново”. Поръчката е във връзка с изпълнение на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

След запознаване с офертите от страна на оценителната комисия на първо място с 80 т. е класиран ЕТ „Чавдар Трайков – Невен 2000”, чийто ресторант „Невен“ функционира от февруари месец 2017 г. в град Рила. Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка, обявена от Община Кочериново, бе за 270 000 лв., като ценовата оферта на победителя бе за 208 521,60 лв.

Договорът между Община Кочериново и ЕТ „Чавдар Трайков – Невен 2000”, който предстои да бъде сключен, е за срок от 29 месеца, считано от   01.05.2023 г. до 30.09.2025 г. Победителят ще трябва да доставя топлия обяд във всички работни дни, или според изчислението на общинската администрация – приблизително 609 дни, като прогнозният брой потребители е 120 лица. Доставката на храна ще се осъществява всеки работен ден от седмицата до 13:30 часа.

Предоставянето на топлия обяд следва да се извършва в Кочериново и в селата Стоб, Пороминово, Бараково, Мурсалево, Драгодан, Боровец и Бураново до домовете на потребителите. Според техническата спецификация на поръчката всеки порцион трябва да включва супа – минимум 250 грама; основно ястие – минимум 300 грама, хляб – минимум 150 грама. Веднъж седмично ще се дава и десерт. Храната трябва да се приготвя в деня на доставянето, като от общинската администрация на кмета Иван Минков подчертават изрично, че не се разрешава притоплянето й. Стойността за едно лице за един ден от целевата група се определя в размер на 3,20 лв. с ДДС.

В стойността на договора за услуги e посочено включването на всички разходи по приготвяне на храната, транспортни разходи за доставка до домовете на потребителиве в размер на 7% от стойността за единица продукт топъл обяд с ДДС, опаковка, допълнителни разходи, свързани с предоставянето на топлия обяд, и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността, като Община Кочериново не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от изпълнитела на поръчката.

Добавете Вашия коментар

TOP