Работно съвещание в ЮЗДП относно снабдяването на населението с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 г.

21 юли 2022 | 16:59
0 коментара
Работно съвещание в ЮЗДП относно снабдяването на населението с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 г.

Работно съвещание с директорите на Държавните горски и ловни стопанства относно снабдяването на населението с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 година беше проведено в ЮЗДП.

В рамките на две седмици, от служители на ЮЗДП са извършени проверки, относно готовността на Държавните горски и ловни стопанства за снабдяване на местнотонаселение с дърва за огрев за предстоящия зимен сезон.

Нанякои места са установени пропуски и са дадени конкретни указания за наваксване на сроковете и коригиране на изоставането.

По този повод ръководството на ЮЗДП направи среща с директорите на Стопанствата, за да получи отчет за дейността им и за проблемите, свързани със снабдяването на домакинствата с дърва за огрев. 

От директорите на Стопанствата са споделени следните проблеми:

–  Липсата на работна ръка за добив и трудностите при доставяне на дървата до крайния клиент. По-голямата част от добитите дърва за огрев се транспортират с нает превоз от Стопанствата или от желаещите лица да си закупят дърва.


Добавете Вашия коментар!

АНКЕТА

Страх ли ви е от предстоящите сметки през зимата?