Пътят до Античен град Хераклея Синтика да стане държавна собственост, предлага кметът Димитър Бръчков

27 август 2018 | 15:20
0 коментара
Пътят до Античен град Хераклея Синтика да стане държавна собственост, предлага кметът Димитър Бръчков

Кметът Димитър Бръчков внася до Общински съвет предложение за обявяване на пътя до обект Античен град Хераклея Синтика от публична общинска собственост в път публична държавна собственост.

Припомняме, че и лично премиерът Бойко Борисов, при посещение на място, пое ангажимент пътят до Античен град Хераклея Синтика да бъде благоустроен с държавни средства. Мотивите обосновават национален интерес.

Посоченият път осъществява връзката на друг републикански път с обект от национално значение - Античен град Хераклея Синтика. Обектът е включен в Списъка на паметниците на културата с "национално значение", обявен за такъв с ДВ бр. 32 от 1965г., като в този период обектът е бил с името Градище /Античен град Петра/ - 2 км. източно от с. Мулетарово. 

Съгласно Закона за културното наследство археологическите разкопки са изключително държавна собственост. Промяната на собствеността на пътя дава възможност на държавата да поддържа района, включително и пътя, осигуряващ достъпа.

Доброто експлоатационно състояние на пътя е наложително с оглед големия интерес към обекта, засиления в тази връзка трафик и необходимостта от осигуряване на безопасен достъп.


Добавете Вашия коментар!