Проучване показа: Младите хора се усещат значими и харесват живота си в Симитли

27 Март 2019 | 12:03
1 коментара
Общество

Това показват резултати от проучване за интересите на младите, тяхната активност в обществото, отношението им към живота в малките населени места, желанието за активност, инициативност, участие в местните политики.

Ученици и младежи участваха в диалог за лидерството сред младежите, формирането на политиките на местните власти за младежта по проект „Партньори за промяна“.

Над 72 % от младите одобряват поведението и грижата на местната власт в Симитли към младите, сочат данните от анкетите. Към тези 72 %, удовлетворителен за местната власт е и резултатът от допитването за участието в младежки инициативи в Симитли – там делът на ангажираност е почти същият – 2/3 от младите са участвали, дори организирали инициативи за младите.

Всеки втори попитан е имал активно отношение, като инициатор или организатор, на спортни състезания, дискусии, благотворителност, артистични прояви. Резултатите бяха представени на дискусионен форум „Младите лидери“, с активно участие на младежи, общественици, експерти, местната власт.

Преди дискусията с местната власт, „Партньори за промяна“ направиха и мотивационно обучение „Младите лидери“ с гимназисти от училището в Симитли.

За да знаят и могат да търсят и намират информация за младежите, младежките активности и политики, за възможностите за развитие, изява и реализация на младите. Фокусът е младежките пространства не само като място (подходяща инфраструктура) за младежка работа, физическа активност и оползотворяване на свободното време от и за младите хора, но и като пространство, което дава възможност на младите хора да реализират различни таланти и инициативи.

В анкетното проучване за младежите и младежките политики на местно ниво, на въпрос знаят ли как да се информират за младежките политики, деца и младежи впечатлили анкетьорите с лекота на отговора, че има кого да питат и не се налага да инвестират в търсенето на информацията.

Това е в абсолютен синхрон на стила на поведение и политики на общинския кмет Апостол Апостолов и екипа му, които са с изключително ярко присъствие в обществото, в ежедневието и с празнични инициативи.

„Не ни учудва, че 50% не знаят как да се информират, защото когато нещо ги интересува, много лесно могат да намерят и мен, да ме спрат на площада, на улицата, да ме питат“, казва кметът Апостолов, който присъства на дискусионния форум. „И интересно как младите тълкуват думите: политика и политики. Политиката категорично отхвърлят като термин и значение. Докато политики – това е грижата на местната власт към тях“, споделя психологът, анкетьор Лена Станева.

Анкетите са писани и разчитани от психолози, което дава изключително наситена информация за нагласите сред младите в Симитли. Половината от анкетираните споделят и потребността си, на база практиките, да се взима предвид мнението им за тяхното развитие в общината при формиране на местните политики и иницативи. А какво искат младите? Анкетьорите обобщават резултатите от „отворения въпрос“ в допитването с възхитата от изключителната грамотност на децата в правописа и изказа:

Да се отделят повече пари, грижи за децата с увреждания, да получават по-добра среда за живеене; Да има повече желаещи млади хора и да продължат с обучението си. Да останат в България и да подпомогнат с развитието ѝ; Да има повече работни места за хората; Личностно развитие; Да има лагери или ваканционни училища, чрез които да научаваме нови неща, но да са позволими за деца с ниски доходи.

За младежи без средства да има безплатни ученически пособия; Специализирани училища. Работни места отговарящи на тяхната професия... за да не търсят работа в чужбина; Да се осигури развитие в страната ни, да има достатъчно работни места за всички, да няма гладни и бездомни младежи.

„Никой не иска нещо лично, персонално за себе си. Децата и младежите са увлечени от обществени каузи. Феноменално силно е изразен елементът на доброволчество и съпричастност“, коментира Дамян Станев, част от екипа на сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ Благоевград по проект „Активизиране на младите хора в малките населени места –„Партньори за промяна“.

Отношение към това какво се случва „в моя град“ има дори и сред младите, вече работещи в други градове. А голям процент от младите в училищна и учебна възраст не искат да напускат местоживеенето, като в отговорите посочват склонност да работят на друго място, с повече възможности и по-добро заплащане, но без елемент на преселване. Което за анкетьорите и екипа по проекта е изключително показателен факт – ярко изразен елементът на мобилност – във фокуса на европейските политики.

Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ –Благоевград изпълнява проект „Активизиране на младите хора в малките населени места –„Партньори за промяна“ на територията на общините Симитли, Кресна и Струмяни с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта по договор №25-00-62/18.09.2018

Идеяе за активно въвличане на младите хора в създаването на младежки пространства за самите тях като им се даде възможност за изява на техните способности и силни страни; за позитивно медийно и обществено внимание към политиките и дейностите, включващи младежкото измерение. Това, от което ще се ползват местните общности в Симитли, Кресна и Струмяни, като резултат от изпълнението на проекта, е активно участие на младите хора във всички секторни политики на местно ниво, които да включват младежко измерение; създадените младежки пространства за диалог и формиране на лидерски умения у младежите; променените нагласи на младите хора, които живеят в малки населени места, че трябва да бъдат активни, да не се задоволяват или да очакват по-ниско ниво на живот от това на техните връстници в големите градски райони.

Добавени коментари

Пиар публикува:
27 Март 2019 | 22:49
Браво Поли събрал си футболистите и общината на сбор

Добавете Вашия коментар

TOP