Програма с дванадесет акцента представи независимият кандидат за кмет на Благоевград Венелин Трошанов

14 Септември 2023 | 14:29
5 коментара
Политика
Благоевград
Програма с дванадесет акцента представи независимият кандидат за кмет на Благоевград Венелин Трошанов

Инициативен комитет от млади и енергични хора, с най-различни професии и без политически пристрастия, издигат за кмет инж. Венелин Трошанов, обединени от обща кауза – бъдещето на Благоевград.

Инж. Венелин Трошанов влиза в кметската надпревара като независим кандидат, издигнат от Инициативен комитет от млади и енергични хора, с най-различни професии и без политически пристрастия, но обединени от обща кауза – бъдещето на Благоевград.
Венелин Трошанов представи членовете на ИК:

Първата дама, която искам да представя е човекът, който има най-тежката и отговорна задача- раждането на нов живот! Представям Ви Д-р Нели Билева, която е специалист акушер-гинеколог с над 10 години опит. Собственик на Медицински център Билева.

Психическото здраве на децата е също толкова важно, колкото и физическото. От изключителна важност е като родители и възрастни да отгледаме едно здраво и емоционално стабилно поколение.

Втората дама, която искам да Ви представя е д-р Благовеста Дафкова, детски психолог-логопед и преподавател в Югозападен Университет  ,,Неофит Рилски", катедра ,,Психология". Собственик на център за детска психология - консултации и работа с деца.


Третата дама е Пролет Трифонова, културолог и журналист по образование, с богат опит в организирането на културни събития.
арх. Петър Георгиев, изключително талантлив архитект, завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Дамян Абаров – адвокат, практикува от 2015г., специализиран в сферата на гражданското, българското, и международното търговско право, както и вещното право.  Негови клиенти са български и международни софтуерни компании, компании за медиен анализ, както и множество стартъп компании.

Пламен Николов, футболист и помощник-треньор на ФК ,,Пирин“ Благоевград, голям професионалист с голямо сърце!
Всички ние днес тук имаме отношение към случващото се в Благоевград и имаме амбицията и волята да направим всичко необходимо родния ни град да възвърне енергията, стабилността, сигурността, просперитета и привлекателността си.
Хората устремили се към този управленски пост трябва изключително добре да познават града, неговите проблеми и възможности и ресурси. Родом от Благоевград и трето поколение строителен инженер, познавам в детайли проблемите на града и затова предизборната програма, която подготвих за Благоевград, е изключително подробна, адекватна, реализируема и крайно необходима.

РЕШЕНИЯ ЗА БЛАГОЕВГРАД е моето послание към съгражданите ми! Търсете личности, които дават решения на проблемите! Търсете подготвеността и експертизата в кандидат-кметовете, открийте отношението им към дадени проблеми в града, които никак не са малко! Задавайте въпроси, четете програми, търсете и ще се убедите в намеренията, начинанията, експертността и (по)следствията.

Управленската ми програма включва основни приоритети за Благоевград, а именно:


Инфраструктура: реновиране на съществуваща и изграждане на нова пътна настилка, Изграждане на нова ВиК инфраструктура; Изграждане на нова дъждовна канализация отделена от битовата; Подмяна и изграждане на улично осветление на територията на община Благоевград,; Създаване на инфраструктурни условия за хора в неравностойно положение -рампи за достъпна среда, тротоари за незрящи; изграждане на специални детски площадки за деца със специални потребности в детските градини и ясли, в ЦГЧ, кварталите и малките населени места; Създаване на библиотека за незрящи; Ремонт на МБАЛ, Спешна помощ и Детско отделение; Изграждане на паркинг пред болницата; Изграждане на подземни паркинги в ЦГЧ и квартали; Изграждане на общински пунктове по квартали и за улеснен диалог и достъпност на гражданите до услугите на Общината – сигнали, жалби, проблеми, предложения, запитвания относно услуги, срокове и др. Реновиране, модернизация на материалната база на съществуващи социални домове.
Създаване на устойчив модел на кръгова икономика: Максимално използване на капацитета на минералната вода в града; Направа на фотоволтаици на подходящи места в града с цел намаляване на енергийната зависимост; Внедряване на система за коректно отчитане на генерирания от домакинствата и бизнеса отпадък; Направа на депо за строителни отпадъци и неговото правилно администриране;
Дигитализация на административните услуги: електронни услуги, бързи, модерни, лесни и удобни за гражданите и бизнеса – оптимизирани и подобрени  услуги; направа на подземен кадастър; Въвеждане на географска информационна система (ГИС). Стриктни правила и съкратени срокове за работа на администрацията;  по-ниски такси за предоставяне на услуги след оптимизация и дигитализация. Прекратяване на искането на една и съща информация при всяка услуга; задължителна компетентност по звена на служителите в администрацията, чрез удостоверяване на квалификацията и непрекъснат мониторинг на дейността на служителя.
Индустриална зона: активна политика за привличане и насърчаване на инвестиции в Благоевград; изграждане на Индустриална зона на база реален интерес от инвеститори, с фокус регионално развитие; Намаляване на административната тежест върху бизнес инвестициите и начинанията в града; Насочване на административния капацитет специално към опростяване и улесняване на бизнеса.
Малките населени места:  Подсигуряване на медицинско лице във всички села на територията на Община Благоевград; изграждане на общински пунктове в малките населени места за улеснен диалог и достъпност на гражданите до услугите на Общината – сигнали, жалби, проблеми, предложения, запитвания относно услуги, срокове и др.; Ефективна транспортна мрежа – междуселищния транспорт  в малките и отдалечени, трудно достъпни населени места; Създаване на инфраструктурни условия за хора в неравностойно положение и хора с увреждания в малките населени места: рампи за достъпна среда, тротоари за незрящи; Изграждане на улично осветление и ВиК инфраструктура в малките населени места; Реновиране на съществуваща и изграждане на нова пътна настилка в малки населени места.
Безстопанствените животни: -    Изграждане на нов и модерен общински приют за безстопанствени животни; Реновиране, разширяване и увеличаване на капацитета на съществуващия приют; Стриктен контрол и отчетност по извършване на дейностите; Възобновяване на диалога и съвместна работа с неправителствените организации на местно ниво; Сътрудничество с всички организации на територията на България; Олекотени процедури за желаещите да основат частен приют; Внимателно прецизирана програма за осиновяване на домашни любимци.
Образование: Строителство на нови детски градини и ясли, с цел осигуряване на места в детските заведения за всички желаещи граждани; Реновиране, модернизация на материалната база на съществуващи детски градини, детски ясли; Изграждане на детски площадки по кварталите, малките населени места и ЦГЧ; Интегриране на културата като основен елемент в областта на образованието-изготвяне на стратегически план за внедряването на творческия сектор в детски градини, ясли и средни училища, който да спомогне за популяризирането на изкуствата сред децата, да подпомага творческия процес на педагогическия персонал и да способства за обогатяване на обучителния процес в образователните звена.

Спорт: Условия за бъдещ инвеститор на ФК ,,Пирин“; Инвестиции в треньори, екип и тренировъчни бази; Направа на нов стадион извън града, по стандарти на УЕФА, до 20 000 души капацитет, с паркинг и буфер зони; Модернизиране на Спортния интернат и направа на още една сграда; Инвестиция, развитие, подпомагане и популяризиране на различните видове спорт сред подрастващото поколение; Изграждане на нови спортни зали; Създаване на условия за развитие на екстремни спортове, скейтпарк, еко пътеки; Реновиране и модернизация на съществуваща спортна инфраструктура.
Култура: -     Децентрализация на културата, от център към периферия. Равномерно разпределени събития по кварталите, равен достъп до култура; Създаване на международни фестивали - театрален, кино, музикален, оперен, танцов, цирков, графити фестивал, пърформанси, фестивал на уличните изкуства, фестивал на светлините /художествено осветление и озвучаване, архитектура, дизайн/; Увеличаване на бюджета на Общински фонд ,,Култура“, без премахване на предходен остатък, публичност и прозрачност на процедурите, улеснено кандидатстване и изплащане на сумите за одобрените проекти в срок; Създаване на нови открити и закрити арт пространства; Преразглеждане на процеса, определящ процента за минимална работна заплата в сектора – общински културни институти; Създаване на публичен регистър на независимите творци и организации – предмет на дейност, история, продукция, програма, репертоар, награди и отличия от фестивали; Ремонт на сградата на МУЦ ТПО.         
Туризъм: Разгръщане на туристическия потенциал на града. Използване на природните ресурси на града – минерална вода, ски местност, църковни маршрути, паметници на културата, археологически обекти и др. Превръщане на Благоевград в целогодишна туристическа дестинация, предлагаща качествен и конкурентен туристически продукт. Създаване на модерна и иновативна визия на града, създаване на атрактивен туристически продукт и разработване на туристически пакети, предлагащи целогодишно продукти, съвкупност от горски, планински, приключенски /атракционен/, културен, фестивален, кулинарен, винен, религиозен, селски, спа и балнеологичен туризъм; Направа на нова балнеологична болница; Изграждане на мащабен туристически парк, съчетаващ най-големите забележителности от света, интернационална кухня, атракциони, зелени площи, кътове за отдих, детски зони, сцени за представяне на автентична култура, ръчни изделия и занаяти; Създаване на ежегодно /национално/ туристическо изложение, с цел привличане на инвеститори и реклама на местен бизнес; Създаване на дигитална карта с маршрути на Община Благоевград за туристи, съдържаща туристически забележителности, културни събития, църкви, културни институти, хотели, заведения, атракции, еко пътеки, спортни събития и др. Реновиране и обновяване на Розариум, Ловен дом и Зоопарк Благоевград, превръщайки ги в туристически емблеми на града.

Добавени коментари

Хаха публикува:
18 Септември 2023 | 13:52
Пролет става за ебане
Бойка публикува:
17 Септември 2023 | 11:40
Хубаво, ама Пролет защо? Тя е корумпирана, да си ходи във Видин.
Весо публикува:
16 Септември 2023 | 08:00
Така си говори,ако недай боже го изберат ще забрави за ОБЕЩАНИЯТА.
доволен публикува:
14 Септември 2023 | 19:11
Доста по конкретна програма, предлагаща реални решения и политики. Докато вчера на Байкушев беше просто запознаване на проблемите на града, които така или иначе се знаят от всички. Харесва ми че хората зад Трошанов са млади и амбициозни специалисти. Най-накрая нещо конкретно и за Пирин. Всички други бягат като от тамян по темата Пирин. Само не разбрах как точно ще се привличат инвеститори, не може да чакаш те сами да дойдат, колкото и да ти е модерна инфраструктурата.
Весо публикува:
14 Септември 2023 | 17:28
Браво!!! Успех!!! Радвам се, че има млади хора.

Добавете Вашия коментар

TOP