По 900 лв. за първо дете и по 1110 лв. за второ на родители с висше в Благоевград

07 октомври 2021 | 14:14
1 коментара
По 900 лв. за първо дете и по 1110 лв. за второ на родители с висше в Благоевград

Финансова подкрепа получиха всички родители, които са подали пълен комплект документи, попълнени коректно, в Община Благоевград.

Към момента в регистъра фигурират 225 деца, за които е изплатен финансов стимул, а сумата, която е разпределена е 216 750 лева.

До встъпване в длъжност на кмета Илко Стоянов за 2020 г и 2021 г. са изплатени общо 18 хил. лева.

Съгласно решение на Общински съвет – Благоевград сумата за първо дете при родител с висше образование е 900 лева, 600 лева за родител със средно образование, 200 лева за родител с основно образование.

За второ дете при родител с висше образование паричната помощ е 1110 лева, при родител със средно образование 800 лева, при родител с основно образование 250 лева.

За трето дете при родител с висше образование сумата е  2000 лева, при родител със средно образование е 1000 лева, при родител с основно образование 300 лева.

При раждане на близнаци, тризнаци и т.н. еднократната парична помощ е 1000 лева, без да се отчита образованието на майката и поредността на децата.


Не е вярно публикува:
08 октомври 2021 | 21:32
Ние сме подали документи за помощта за близнаци в началото на септември но нямаме преведени пари .

Добавете Вашия коментар!