Парламентът облекчи издаването на лични документи

31 Май 2023 | 14:27
0 коментара
Общество
България
Парламентът облекчи издаването на лични документи

Депутатите гласуваха да отпадне задължението за смяна на шофьорска книжка при промяна на постоянен адрес в населено място в рамките на една област. Целта е да се намали събирането на лични данни, а предложените промени в Закона за българските лични документи са на МС. Създава се и възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. 

Според гласуваните промени се разширява обхватът на въведената ускорена услуга за издаване на шофьорска книжка. Услугата ще важи при подмяна на шофьорска книжка поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача като смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат. Добавят се и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория; подмяна на шофьорска книжка поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност, след като на водача са били отнети контролни точки; възстановяване на правоспособност поради отказ на категория.

В закона е регламентирана  и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип "паспорт", както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на живеещи у нас чужденци. Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна лична карта на лица с присъда, която обаче не е влязла в сила.

Промените уреждат и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

Шофьорска книжка е равно на лична карта

По време на обсъждането на законопроекта Маноил Манев от ГРБ-СДС заяви, че "за първи път се отменя крепостното право при издаването на документи за самоличност". И засегна темата относно равностойността на шофьорската книжка и личната карта. Реално в закона двата документа са посочени като равностойни за удостоверяване на самоличност. Те обаче съдържат информация, която не си съответства. "Има неща, които не се съдържат в свидетелството за управление на моторно превозно средство и които може би трябва да бъдат добавени вътре, като адрес, например", каза Манев. Според бившия министър на електронното управление от кабинета "Петков" Божидар Божанов обаче няма смисъл адресът да се вписва в шофьорската книжка, тъй като адресът на личната карта на практика се използва само при гласуване. Божанов също така изтъкна, че между първо и второ четене законът трябва да се преработи така, че да улесни още повече издаването на лични документи. Маноил Манев обаче контрира, че или свидетелството за правоуправление на МПС трябва да се махне от българските документи за самоличност, или да получи всички необходими неща, които трябва да притежава, за да има абсолютната равностойност на личната карта.

Добавете Вашия коментар

TOP