Община Благоевград търси главен експерт Информационно и техническо обслужване

17 Април 2024 | 09:56
1 коментара
Бизнес
Благоевград
Община Благоевград търси главен експерт Информационно и техническо обслужване
Минимални изисквания към кандидатите:
Образование: висше;
Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
Професионален опит: 2 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.
Начин за провеждане на подбора:
Допускане по документи;
Интервю с допуснатите кандидатите.
Документите за участие в подбора следва да бъдат изпратени на електронната поща [email protected] в срок до 26.04.2024 г.
Документи могат да се подават и в стая №329 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1.
Повече информация може да прочетете на този линк ↘️:
https://blagoevgrad.bg/static/8438

Добавени коментари

Георги публикува:
17 Април 2024 | 13:46
Община Благоевград си търси нов кмет

Добавете Вашия коментар

TOP