Община Благоевград обявява подбор за длъжността младши експерт „Архитектура и проектиране“

05 юли 2022 | 10:19
0 коментара
Община Благоевград обявява подбор за длъжността младши експерт „Архитектура и проектиране“

Община Благоевград обявява подбор за длъжността младши експерт „Архитектура и проектиране“, отдел „Архитектура и проектиране“, дирекция „Архитектура и устройствено планиране“. Заинтересованите лица следва да подадат документи в стая 329 в сградата на Община Благоевград, която се намира на пл. „Георги Измирлиев“ №1.

Наборът от документи трябва да бъде регистриран в деловодството в общинска администрация., като срокът за подаване е до 22.07.2022 г. включително.
Подборът ще се осъществява на два етапа – подбор по документи и интервю с кандидатите.
Подаването на заявление и документите към тях трябва да се извършва лично или с нотариално заверено пълномощно.
Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1 и на интернет страницата на Община Благоевград на blаgoevgrad.bg, раздел „Структура“, подраздел „Конкурси за незаети длъжности“.
Подробна информация за изискванията към кандидатите и възнаграждението може да откриете на посочения линк:

http://www.blgmun.com/cat124/6152/Podbor_AP.html


Добавете Вашия коментар!

АНКЕТА

Одобрявате ли връщането на маските заради Ковид вълната?