Община Банско пести средства от фотоволтаичната инсталация

07 Ноември 2023 | 08:56
0 коментара
Бизнес
Благоевград
Община Банско пести средства от фотоволтаичната инсталация

Общината в Банско пести средства от фотоволтаичната инсталация, монтирана върху покрива на административната сграда. Тя бе изградена по проект за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 35 kW, финансиран от Програма „Микропроекти за климата“, Национален доверителен екофонд, съфинансиран от Община Банско.

След направена статистика за първата половина на 2023 год. е видно, че потреблението от енергийната мрежа е намаляло почти наполовина. Произведената електрическа енергия от слънчевата централа покрива 40% от дневното потребление на административната сграда. 

Реализираната икономия на средства за първото полугодие е в размер на 11 000 лв. С тези средства се подменя старото улично осветление на селата по направление Места с нови икономични ЛЕД лампи. Вече е подменено около 50% от уличното осветление по селата, а работата ще продължи до пълната подмяна. 

Добавете Вашия коментар

TOP