Има поражения от ураганния вятър на територията на ЮЗДП

20 септември 2022 | 12:49
0 коментара
Има поражения от ураганния вятър на територията на ЮЗДП

Има нанесени щети основно на територията на горскостопански участък Гоце Делчево, обхващащ землищата на град Гоце Делчев и селата Делчево, Мусомища, Попови ливади и Добротино.

Повредите се изразяват в пречупени и изкъртени дървета на около 30 броя насаждения. Най-пострадал е подотдел 333 – к, в който има увредени около 200 броя дървета с диаметър около 30 см. Подотдела се намира в непосредствена близост до квартал в Гоце Делчев.

Има нанесени щети по поречието на река Места по тополови култури, които се уточняват. Едно дърво е паднало на стълбите пред почивната база, намираща се в с. Попови ливади. Към днешна дата има издадена заповед за инвентаризация на пострадали насаждения на територията на 4 броя горскостопански участъка.


Добавете Вашия коментар!