Експерти от ЮЗДП проведоха международна работна среща с партньори по проект CLIMAFORCEELIFE

19 Септември 2023 | 11:46
0 коментара
Бизнес
Благоевград
Експерти от ЮЗДП проведоха международна работна среща с партньори по проект CLIMAFORCEELIFE

Четвърта годишна проектна среща по проект CLIMAFORCEELIFE, по който ЮЗДП ДП е бенефициент, се проведе в София.

Участие в срещата взеха всички партньори -  Техническия университет в Прага, WWW България, WWF Словакия, WWF Унгария и WWF Румъния, МЗХ и ЮЗДП.  По време на срещата беше направен отчет  за напредъка на Проекта по дейности и дискусии.

В рамките на проявата беше осъществено и теренно посещение на демонстрационни обекти на територията на ТП „ДГС Невестино“, в които участниците в Проекта имаха възможност да наблюдават лесовъдски дейности, които се извършват с харвестър. Харвестърът е закупен със средства по проекта. 

Новата придобивка е изключително автоматизирана.

На участниците в работната среща беше представена  и  дейността на Дирекция „Природен парк Рилски манастир“ като бяха запознати с богатия растителен и животински състав на територията на Парка.

По проекта са залесени и 100 декара със сухоустойчиви дървесни видове, за резултатите от което беше докладвано на работната среща.

Добавете Вашия коментар

TOP