Бизнесът на експерта Николай Василев: Загуби за 2019 - 897 000 лева, за 2018 - 295 000 лева!

14 юли 2021 | 19:05
0 коментара
Бизнесът на експерта Николай Василев: Загуби за 2019 - 897 000 лева, за 2018 - 295 000 лева!

"Предложението за министър-председател на “Има такъв народ”, а и всички наши предложения, са базирани на експертни качества. Предлагаме хора, които могат да свършат работа".

 

Това написа във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов след изумлението, което предизвика с номинацията на Николай Василев за премиер.

 

В качеството си на експерт в бизнеса, Николай Василев е член на борда на директорите на „Експат Капитал” АД и представител на дружеството заедно с Никола Янков.

Съгласно справка в Търговския регистър, „Експат Капитал” АД се занимава с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; обслужване на дружества със специална инвестиционна цел и на други предприятия за колективно инвестиране; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупки на предприятия; инвестиционни изследвания и финансови анализи; търговско представителство и посредничество.

Простичко казано, основната дейност е консултантска и мениджърска. 

 

В последния видим в Търговския регистър годишен финансов отчет (ГФО) на "Експат Капитал" АД,

който е за 2019 година, дословно пише следното:

През отчетния период дружеството формира финансов резултат загуба в размер на 633 000 лева. Не са начислени данъци върху печалба, тъй като дружеството не е реализирало данъчна печалба. Общата стойност на задълженията на дружеството е 1 946 000 лева, а натрупаната загуба към 31.12.2019 година е 897 000 лева.

 

Във финансовия отчет за 2018 година пише следното:

 

През отчетния период дружеството формира финансов резултат загуба в размер 295 000 лева. Не са начислени данъци върху печалба, тъй като дружеството не е реализирало данъчна печалба. Всъщност натрупаната загуба до този момент, не само за текущата финансова година, е 261 000 лева.

 

Във финансовия отчет за 2017 година вече пише, че

дружеството формира финансов резултат печалба в размер на 306 000 лева – за текущата година. Има обаче натрупана загуба до този момент от съществуването си от 51 000 лева.

Справка в отчета за 2010 година сочи, че тогава натрупаната загуба е 454 000 лева!

 

Първият подаден отчет на дружеството е за 2007 година. Тогава, в графата за текущата година са вписани 125 000 лева загуба, но има данни и за предходната година – 12 000 лева загуба. Николай Василев обаче е вписан като представител на "Експат Капитал" АД на 18.09.2009 година.

 

Отчетът за финансовата 2009 година показва нетна загуба след данъци от 73 000 лева, след като за предходната година в същата графа е посочена загуба от 193 000 лева.

Източник: Actualno.com/БГНЕС


Добавете Вашия коментар!