35,2 милиона лева за поддръжка на 98 километра от АМ "Струма"

07 Април 2022 | 17:55
0 коментара
Бизнес
35,2 милиона лева за поддръжка на 98 километра от АМ Струма

Агенция "Пътна инфраструктура" отпуска 358 092 500 лева за поддръжка на трасетата в Югозапада.

Областно пътно управление в Благоевград разполага с 84 562 500 лева. Предстои конкурс за избор на фирма, която да се грижи за близо 653 километра републиканска мрежа в региона.

За ОПУ- Кюстендил индикативната стойност е 72 960 000 лева за поддръжка на 570 километра в областта. ОПУ- Перник е с лимит от 51 122 500 лева. Дължината на пътната мрежа е 532 километра.

За поддържането на АМ “Струма“, в участъка от тунел „Блатино“ до ГКПП-Кулата, прогнозната стойност е 35 250 000 лева. Дължината на отсечката е над 98 километра. . За поддържането на 56-километровия участък от АМ „Струма“ от София до тунел „Блатино“ е сключен договор с изпълнителя, избран в тръжна процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява, за срок от 5 месеца. Изпълнителите ще осигуряват дейностите по поддържането на републиканските пътища – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на автомагистралния участък.

Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години, за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.

Добавете Вашия коментар

TOP