Областна координационна група за учене през целия живот бе създадена днес в областната администрация в Благоевград

11 юли 2019 | 14:13
0 коментара
Областна координационна група за учене през целия живот бе създадена днес в областната администрация в Благоевград

На първото заседание присъстваха представители на различни институции, работодателски,  синдикални и неправителствени организации.

Бе приет устав и утвърден правилник за дейността на групата. Областният управител Бисер Михайлов е председател, а зам. председател е Антоанета Николова, която е областен координатор на проекта „Учене през целия живот“, представител на РУО.  

За Радио Благоевград тя уточни, че групата ще координира работата в областта по проекта „Учене през целия живот“ и е в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни  за периода 2014 – 2020 г.

Министерството на образованието и науката е планирало създаването на областни координационни групи във всички областни центрове в страната. Основните им функции ще бъдат планиране, оценка и анализ на политиката за учене през целия живот.

Целта е да стартира прилагането на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни, както и осигуряване на условия за нейното разработване на областно ниво./БНР/


Добавете Вашия коментар!