Важно за жителите на община Сандански

30 Октомври 2023 | 14:48
0 коментара
Бизнес
Благоевград
Важно за жителите на община Сандански

ВАЖНО!! ОСТАВА 1 ДЕН ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ!

Община Сандански информира, че могат да бъдат подавани Декларации по чл. 71, т.1 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
Крайният срок за подаване на декларациите е 31 октомври 2023 г. Подават се в Административния център на община Сандански, бул. „Свобода“ № 14.
Право на освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване имат всички лица, чийто имоти попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината и когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец.
Може да бъде изображение с пари и текстово съобщение

Добавете Вашия коментар

TOP