Управителят на „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ ЕООД Николай Динков отговори на „будните граждани“!!!

05 Април 2023 | 21:12
0 коментара
Общество
Благоевград
Управителят на  ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД  ЕООД Николай Динков отговори на  будните граждани !!!

От няколко дни във Facebook „будни граждани“ сигнализират, че открили капаци на шахти с надпис „Столична община“ и днес се наложи община Благоевград да излезе с позиция!

Цитирам:

Позиция на Община Благоевград във връзка с постъпили сигнали и въпроси от граждани по общественозначими теми

Във връзка с публикации в местни медии и социални канали за поставени капаци на шахти с емблемата на София по ул. „Васил Априлов“, Община Благоевград пояснява, че същите са монтирани от фирмата, изпълняваща дейностите по реконструкция на улицата -„ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“.

В проекта, възложен по време на предходното общинско ръководство, има предвидени капаци на шахти, но не и критерии за тяхната визия.

В тази връзка позицията на Община Благоевград е, че е редно фирмата да не залага на най-евтините и изгодни материали, още повече с логото на друга община.

Свързахме се с Николай Динков, управител на „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ ЕООД, за да разберем подробности за тази общественозначима тема, която гложди „будните граждани в социалните канали“.

Ето какво сподели той:

Въпросните капаци са произведени в Ботевград, поръчани са от Топлотехника ЕООД, за което мога да представя фактура. Те са изработени точно по този проект, а шахтите са немски. По време на изпълняването на проекта на ул. „Васил Априлов“ в Благоевград, „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ успоредно изпълняваше и проект в София. Столична община държат на капаците да има логото на София. Камьона е разтоварил капаците в София, а другите са докарани в Благоевград. Ако „будните граждани“ държат капаците да са без надписи, ще изпратя техници да ги заменят. Може да се провери, че те са с точния размер и са за точните шахти, те са едни и същи, за това и техниците не са забелязали, че в София са монтирали тези, които са за Благоевград. Всички материали са удобрени предварително от общинския надзор, сподели Динков и пожела приятен живот на „будните граждани“.

Точно преди да затвори телефона, Николай Динков попита дали е възможно, чрез медията ни да попита, докога ще тече минерална вода по улиците на Благоевград?

По време на ремонта, той предложил да смени тръбата, която в последствие се спука и от тротоара бликна минералната вода. Тръбата беше сериозно корозирала, говорих с Христо Дюлгеров и Любомир Треновски, че трябва да бъде подменена. Те ми казаха, да си следвам проекта и да не се занимавам с неща извън него. Само 4-5 дни по-късно от тротоара бликна минералната вода, както предрекъл Динков…VIP Media Press 

TOP