Проучване: 1267 лв. са необходими за издръжка на работещ

01 Август 2022 | 11:18
0 коментара
Бизнес
Проучване: 1267 лв. са необходими за издръжка на работещ

Нетният месечен доход за издръжка на живота за 1 работещ, живеещ сам, е 1 267,53 лв. сочи направено проучване от юни 2022 г. от КНСБ и ИССИ за потребителските цени и заплатата за издръжка.

2 282 лв. е общата стойност за 3 членно семейство (2 работещи възрастни + 1 дете до 14 год.) От началото на годината доходът необходим за издръжка нараства с 4,2%, а на годишна база с 15,6%, показва още проучването.

СВЪРЗАНИ
[Манолова: Няма социални мерки в програмата, хората са в капан от високи цени и константни доходи] Манолова: Няма социални мерки в програмата, хората са в капан от високи цени и константни доходи

Направеното изследване доказва, че нарастването на месечния необходим доход за издръжка на 3-членно семейство се увеличава с 358 лв. за едногодишен период, а за 1 лице сумата нараства със 199 лв. Необходимият доход за храна и обществено хранене е 483,60 лв., за 1 работещо лице, това представлява 38,2% от общия разход. 

Спрямо предходното тримесечие нарастването е с 6,2% и с 23,6% на годишна база, като ускорено нарастване за последното тримесечие се наблюдава при "хляб и зърнени култури"- 11,6%, "месо и месни продукти"- 9,4%, яйцата с 6,5%, "мляко и млечни продукти"- 9,3%, "животински и растителни масла"- 7,9%, докато цените на услугите в заведенията за обществено хранене са с ръст 7,2%, отново на тримесечна база. Най-голямото увеличение на цените на тримесечна база бележи групата "Електроенергия, газообразни и др. горива- 19,3%, "жилищно обзавеждане и домакински уреди"-4,8%, "транспорт"- 6,4%, "здравеопазване"- 5,6%.

Проучването сочи, че България е страната в ЕС, която реализира най-голям процент хора, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл през 2021- 23,7%, пише БГНЕС. 

"Общите констатации и препоръки на КНСБ са приоритетно дискутиране и определяне на дефиницията “енергийно беден”, като до момента такива лисват", уточняват от синдикалната организация и се предлага през следващия отоплителен сезон да се мисли за увеличение на обхвата на подпомаганите лица за целевите помощи за отопление.

Изследването за издръжка на живот показва обективно необходимата за даден вид домакинство сума от средства, докато стойността на заплата за издръжка е израз на необходимия среден размер на работната заплата, която осигурява тези средства, в зависимост от броя на работещите и членовете на семейството на издръжка. 

И при двете понятия се използва потребителска кошница, а натрупаният през годините методически опит дава основание да се припознае и надгражда разработената вече методология за издръжка на живота. Заплатата за издръжка се изчислява като нетен доход, необходим за покриването на основните разходи и пряко кореспондира с ценовите изменения в периода на наблюдението. Тя е функция на фиксираните тегла на потребление, от една страна, и потребителските цени – от друга.

Добавете Вашия коментар

TOP