Община Благоевград представя днес идеите за актуализиране на План за интегрирано развитие 2021-2027 г.

02 Април 2024 | 12:50
0 коментара
Общество
Благоевград
Община Благоевград представя днес идеите за актуализиране на План за интегрирано развитие 2021-2027 г.

Днес от 17:00 ч. в зала „22 Септември“ ще се състои информационно събитие, на което ще бъдат представени изискванията и възможностите за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Община Благоевград ще представи идеите, с които планира да актуализира своя План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. с цел получаване на финансиране по програмата.

Новите проекти са насочени към обновяване на градската среда, развитие на устойчив туризъм и зелена инфраструктура, насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално развитие чрез изграждане на подходяща инфраструктура, модернизация на образователната среда.

В рамките на събитието желаещите да участват с интегрирани проектни идеи ще получат детайлна информация за допустимите кандидати и дейности, критериите за приоритизация на проектните идеи, както и стъпките и сроковете в процеса на кандидатстване.

Община Благоевград в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. кани всички заинтересовани страни за участие в информационното събитие.

Добавете Вашия коментар

TOP