Населението на Благоевградска област се стопи с 44 738 души за 10 години

09 Януари 2022 | 17:27
0 коментара
Общество
Населението на Благоевградска област се стопи с 44 738 души за 10 години

Населението на Благоевградска област се е стопило с 44 738 души за последните 10 години. Към 01.02.2011 г. е било 323 552 души, а към 7.09.2021 г. – 278 814 души. Това сочат предварителните данни от националното преброяване, публикувани от НСИ.

Данните за Кюстендил показват намаление на населението с 26 891 души. Населението в областта към 01.02.2011 г. е било 136 686, а към 7.09.2021 г. – 109 795 души.

Пернишка област се е стопила с 20 418 души, най-малко от трите области – от 133 530 при предишното преброяване до 113 112 сега.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5257, от които 257 са градове и 5000 – села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25.7%, или 1 677 139 души.

Броят на жилищните сгради е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 хил. сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани и необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. с 295 хил., или със 7.6%.

Жилищните сгради в Благоевградска област са общо 85 246, 31 698 – в градовете и 53 548 в селата. Жилищата в областта са 157 817, от които  96 596 в градовете и 61 221 в селата.

В Кюстендилска област сградите са 61 966, от които 20 962 в градовете и 41 004 в селата. 91 513 са жилищата, в градовете от тях – 48 160, а 43 353 в селата.

В Пернишка област сградите са 64 440, от тях – 19 078 в градовете и 45 362 в селата. Жилищата са 99 654, като 52 531 от тях са в градовете и 47 123 в селата.

Най-малка остава област Видин с население 74 000 души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 000 души. Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 000 души, или с 14.7%. Във всички останали области  е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната, което отчете отрицателен прираст – 11,5% като цяло за страната. От 7 364 570 през 2011 г. до 6 520 314 през 2021 г., което е намаление с 844 256.в.Струма

Добавете Вашия коментар

TOP