Кои семейства имат право на семейни помощи?

10 Ноември 2023 | 13:38
0 коментара
Бизнес
България
Кои семейства имат право на семейни помощи?
Радост за семействата с деца. Агенцията за социално подпомагане разясни кои българи имат право на семейни помощи.

Това са:

- бременните жени - български граждани;

- семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;

- семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;

- семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

- бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Заповед за отпускане/отказ за отпускане на семейни помощи за деца се издава в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация, допълват от агенцията.

В случаите, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация от друга институция, както и когато помощите по чл. 7, 8, 10а и 10б от ЗСПД се предоставят в натура, заповедта за отпускане/отказ за отпускане на семейни помощи се издава в 30-дневен срок от подаване на заявлението-декларация.

Добавете Вашия коментар

TOP