Кабинетът решава за концесията на на Интерхотел Сандански и за минералната вода

06 Юли 2022 | 15:11
0 коментара
Политика
Кабинетът решава за концесията на на Интерхотел Сандански и за минералната вода

Днес на министерски съвет се решава :

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ПРИЕМЕ ОТПРАВЕНО ИСКАНЕ ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ИНТЕРХОТЕЛ – САНДАНСКИ – БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ „САНДАНСКИ“, ГР. САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ЧРЕЗ СОНДАЖ № С-1, СКЛЮЧЕН НА 12 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „ИНТЕРХОТЕЛ – САНДАНСКИ – БЪЛГАРИЯ“ АД, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 5 ЯНУАРИ 2010 Г., С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 13 АВГУСТ 2013 Г. И С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

Добавете Вашия коментар

TOP