Инспекцията по труда щурмува морето

07 Юли 2022 | 17:34
0 коментара
Бизнес
Инспекцията по труда щурмува морето

Дирекциите „Инспекция по труда“ в Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места, разширяват контрола в обектите със сезонен характер, предвид активизирането на летния туристически сезон. Това съобщават от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ).

Акцент при проверките е законосъобразното наемане на работна ръка, включително на граждани от трети страни и за спазване на трудовите права на работници от Украйна, получили временна закрила у нас.

Недекларираният труд е често срещан в дейностите хотелиерство и ресторантьорство, поради което Инспекцията по труда осъществява целогодишен контрол в тях, а по време на зимния и летния сезон се организират и инспекционни кампании.

За първите 6 месеца на годината в двете икономически дейности са извършени 3620 проверки, при които са установени 18 904 нарушения. От тях, свързани със здравословните и безопасни условия на труд са 8171, а тези по осъществяване на трудовите правоотношения са 10 657. Случаите на работа без трудов договор в двете дейности са 352 лица. От установените нарушения 2579 са по заплащането на труда, а 1676 са по работното време, уточняват от Инспекцията по труда.

Планирана е специална мярка в плана за проверки, насочена към ограничаване на нерегламентираните практики при наемане на работна сила. С такъв акцент са и проверките в селското стопанство и строителството, които също са рискови сектори по отношение използването на недеклариран труд. През 2022 г. се организира и кампания за контрол на работодатели, при които са установени повече от веднъж случаи на работа без трудов договор. Традиционно над 2/3 от проверките на Инспекцията по труда са свързани с контрол на трудовите правоотношения -
възникването им, заплащането на труда, спазването на разпоредбите за работното време и др. За шестте месеца на 2022 г. са установени 1422 лица, работещи без трудови договори във всички икономически дейности.

Добавете Вашия коментар

TOP