Форум с фокус върху хората с увреждания

31 Май 2023 | 11:18
0 коментара
Общество
Благоевград
Форум с фокус върху хората с увреждания

Областният информационен център – Благоевград се включи в общата инициатива на Мрежата от информационни центрове за 2023 г., свързана с Европейската година на уменията. Като част от инициативата експертите на ОИЦ – Благоевград взеха участие в заседание на Областен съвет за хората с увреждания. Форумът беше открит от областния управител Стоян Христов и в него се включиха представители на общински и държавни организации и институции, НПО, браншови организации, бизнеса, представители на уязвими групи, центрове за подкрепа, Комисията за защита от дискриминация.

Близо 150 млн. лв. са отделени през настоящата година за процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“, насочени към лица с увреждания и хора неравностойно положение. Те бяха представени от Десислава Атанасова – експерт „Информационно обслужване и услуги.

През месец юни се очаква да бъде отворена процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“ с бюджет от 100 млн. лв. Със средствата ще се финансират проекти на работодатели за наемане на лица в неравностойно положение, включително и такива, които ще изпълняват своите работни задължения в условия на надомна работа. Освен това, по мярката ще може да се осигурява подкрепа на работното място чрез ментор. Процедурата включва също осигуряване на транспорт от и до работното място, както и средства за адаптиране на работно място за лица с трайни увреждания.

Директорът на Регионалната служба по заетостта Станислава Поповска също подчерта важността на мерките на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за лицата с увреждания и хората в неравностойно положение, които представляват 5% от общия брой регистрирани безработни на територията, на която оперира дирекцията.  

От Регионалното управление на образованието в Благоевград пък изтъкнаха важността на ПРЧР не само при обученията на специалисти – логопеди, психолози, ресурсни учители педагогически съветници и др., но и на самите учители, които работят с деца в неравностойно положение. На територията на област Благоевград децата с увреждания са над 1000, коментираха експертите от РУО. 

Добавете Вашия коментар

TOP