Благоевградският театър кандидатства по проект за обновяване и модернизиране

02 Април 2024 | 15:42
0 коментара
Бизнес
Благоевград
Благоевградският театър кандидатства по проект за обновяване и модернизиране
Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград е с одобрена концепция за втори етап на проект за финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) е териториален инструмент, който се реализира с подкрепата по Приоритет 2 "Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР 2021-2027 г., както и със средства от други програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд+.

Целта на инструмента ИТИ е да се насърчи партньорството и сътрудничеството между различни общини, институции и заинтересовани страни, съобщиха от културния институт.  Драматичен театър "Никола Вапцаров“ е в партньорство с Община Благоевград, както и Общините Гоце Делчев и Симитли, а целта на концепцията е културните институти в градовете да се трансформират и модернизират по начин, отговарящ на съвременните тенденции, да привличат нови аудитории, съмишленици и партньори за реализация и развитие в културната среда.

Предвидени са редица дейности, като за културната институция в Благоевград те включват цялостен ремонт на сградата на театъра, обновяване и модернизиране на техниката. В концепцията са включени и дигитални решения за превръщането на театъра в атрактивен туристически обект, а някои от тях са: VR изживяване, интерактивни табла с информация за историята на театъра, АR портрети на различни артисти, които при сканиране да оживяват и др. 

Сред основните дейности в концепцията е откриването на нови работни места за неактивни и безработни младежи до 29 години и лица над 29 години.  

Предвидените инвестиции от подобен проект ще подпомогнат развитието на културния туризъм на национално, европейско и международно ниво.  

На 10 април предстои публично обществено обсъждане на концепцията, на което са поканени всички заинтересовани от културата и туризма жители на Благоевград.

Добавете Вашия коментар

TOP