Благоевград на последно място по работна заплата

24 Ноември 2022 | 10:49
1 коментара
Бизнес
Благоевград на последно място по работна заплата

По данни на Националния статистически институт броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2022 г. намалява с 1.1% спрямо края на юни 2022 г., като достигат до 83.8 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.9% (до 21.8 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 1.8% до – 62.0 хиляди.

В края на септември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат намаление с 2.0%. По сектори в сравнение с края на септември 2021 г. наетите в частния сектор намаляват с 3.7% (или с 2.4 хил.), докато в   обществения сектор нарастват с – 3.3% (или с 0.7 хил.).

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 2.8 % до – 1 171 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 583 лв., а за частния – 1 022 лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2022 г. област Благоевград заема предпоследно място по показател средна брутна работна заплата. 

Добавени коментари

Чингапук Големите Яйца публикува:
24 Ноември 2022 | 11:50
Уточнете се, че заглавието и съдържанието си противоречат - последни ли сме по заплати или сме предпоследни, но усилено се борим за последното място!

Добавете Вашия коментар

TOP