БЧК започна раздаването на хранителни продукти в община Струмяни

17 Април 2024 | 14:09
0 коментара
Общество
Благоевград
БЧК започна раздаването на хранителни продукти в община Струмяни
Български Червен кръст, със съдействието на Община Струмяни, започнаха организацията по раздаване на хранителни продукти, в изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица 2021 - 2027 г.
Пакети с хранителни продукти ще получат 956 нуждаещи се жители от 20 населени места в община Струмяни. Всички право-имащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 15 вида храни.
Право на подпомагане по програмата имат:
- Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2023 г.– 2024 г.).
- лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал.1 и 5 от ЗСПД, през м. 01. 2024г.
- Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа (м. 01.2024 г.).
- Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. 01.2024 г.).
- Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства през м. 01.2024 г.
- Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии, подпомогнати с еднократна помощ, по реда на чл. 16 от ППЗСП през м. 01. 2024 г.
Предаването на продуктите ще се извършва от кметове на кметства и кметски наместници и доброволци на БЧК поетапно, като всеки право-имащ ще получи хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на община Струмяни и БЧК - Струмяни.

Добавете Вашия коментар

TOP