Такса битови отпадъци в Банско остава без промяна

30 декември 2020 | 10:28
0 коментара
Такса битови отпадъци в Банско остава без промяна

Местният парламент в Банско заседава днес за последно тази година. Съветници утвърдиха списък с имена на ученици за морално и материално стимулиране. 21 деца са номинирани за награди по Общинската програма „Децата на Банско”. Наградените получават грамоти и ваучери на стойност 50 лв. за книги и учебни помагала.

Съветниците приеха и приеха План-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците. Не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци, а се променя съотношението на цената за отделните услуги, формиращи общия промил. С цел ограничаване на фините прахови частици във въздуха с 10% се намалява размера на таксата за битови отпадъци за лицата, ползващи еко гориво за отопление.  Съветниците одобриха нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Банско.

Уеднаквява се размера на туристическия данък на територията на цялата община за местата за настаняване от клас „Б” и „В”. Патентният данък за лицата, извършващи хотелиерска дейност на територията на град Банско за обекти за настаняване до 20 стаи категория 1 и 2 звезди се намалява наполовина.

Общинският съвет изслуша временната комисия за проверка използването на минерална вода на територията на Добринище. Въз основа на представения доклад бяха очертани дейностите, които да предприеме Общинска администрация през 2021 г. Съветниците решиха комисията да продължи работа.

Беше създаден Съвет по въпросите за социалните услуги в община Банско и приет правилник за дейността му.


Добавете Вашия коментар!