Съдът прегледа изборните книжа по делото за оспорените резултати от изборите за общински съветници в община Благоевград

19 ноември 2019 | 13:16
0 коментара
Съдът прегледа изборните книжа по делото за оспорените резултати от изборите за общински съветници в община Благоевград

Административен съд – Благоевград извърши преглед на протоколите и черновите на протоколите на пет секционни избирателни комисии в община Благоевград.

Чувалите с изборните книжа от посочените секционни избирателни комисии бяха отворени в съдебна зала в присъствието на оспорващите изборния резултат лица и техни представители и председателя на ОИК Благоевград Мартин Бусаров. Съдът остави без уважение направеното в заседанието по делото повторно искане на оспорващите изборния резултат за разпит на свидетели и повторно ръчно преброяване на бюлетините и оглед на същите.

Съдът счете за изяснено по същество делото и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Решение №280-МИ от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Благоевград, с което са обявени избраните за общински съветници в община Благоевград се оспорва с осем жалби на кандидати за общински съветници в община Благоевград.


Добавете Вашия коментар!