След 7 клас: Утвърдиха 123 паралелки в област Благоевград

13 февруари 2020 | 13:39
0 коментара
След 7 клас: Утвърдиха 123 паралелки в област Благоевград

Прием на 123 паралелки след основно образование /7 клас/ в 55 училища в Пиринско утвърди Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Съгласно правилата за планиране и реализиране на държавния план прием в неспециализираните, профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища целевата стойност за област Благоевград е постигане на 66.66% в СТЕМ профили и професионални паралелки. С така изготвените предложения на директорите са постигнати 61.68 процента.

Прогнозната целева стойност за ученици в професионали гимназии и паралелки с професионална подготовка за област Благоевград е определена на 44.87 процента. При обобщаване на направените предложения са постигнати 50.41 процента, което е над заложената целева стойност.

По време на обсъжданията председателят на Търговско промишлената палата Ромео Шатев имаше въпроси относно някои от новите специалности, разкриващи се в училища. Началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов мотивирано защити исканията на директорите и план-приема бе утвъден с пълно болшинство от гласувалите 12 членове на комисията.


Добавете Вашия коментар!