Разлог бе домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

07 декември 2017 | 12:10
0 коментара
Разлог бе домакин на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

В рамките на два дни  община Разлог бе домакин на съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалния координационен комитет.

Събитието бе открито от председателя на Регионалния съвет за развитие Ирена Соколова, която е и областен управител на Перник.

На него присъстваха всички  областни управители от  петте области, попадащи в него-София град, София област, Перник, Благоевград и Кюстендил и кметовете на общините.

Сред  присъстващите бяха  ѝ  проф. Герджиков- ректор на софийския университет, доц. Росен Димов- УНСС, представители на бизнеса от Югозападен регион, зам. председателя на Националния младежки форум, както и представители на всички министерства.

В първия ден на заседанието бе представен доклад на тема „Съединението прави силата“, относно ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, както и план за подготовка и индикативна програма на предстоящите събития в периода януари-юни 2018г приоритетни направления и очаквани резултати.

Заседанието  продължи с информация за напредъка по изпълнението на Програмите за териториално сътрудничество и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2012 година, както и предстоящи за обявяване процедури през 2018. Бе  приета и годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за 2018 година, като доклад по темата бе изнесена от Николай Пехливанов – областен управител на област София и Виктор Янев – областен управител на област Кюстендил.

Освен това бе избран и  и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.2018-30.06.2018г. , а това е Теодор Петков- кмет на район Витоша, София. Той зае мястото на досегашният заместник председател- Пламен Алексиев- кмет на Радомир.

Във втория ден от заседанието бяха обсъдени състоянието и перспективите пред образованието в страната.

Възможности за повишаване на сътрудничеството между образователните институции, младежките организации и териториалните органи на изпълнителната власт. Двудневният форум завърши с представяне на  Междинните оценки на областните стратегии за развитие на областите от Югозападен район.


Добавете Вашия коментар!