Партия на зелените иска премахване на синята зона в Благоевград и още от сесията днес...

27 април 2018 | 16:39
0 коментара
Партия на зелените иска премахване на синята зона в Благоевград и още от сесията днес...

Да се закрие общинското дружество „Паркинги и гаражи” и да се прехане „синята зона” в Благоевград.

Това предложение направи на сесията на местния парламент днес общинският съветник и лидер на Партия на зелените в града – Андон Тодоров.

Той увери от трибуната в залата, че неговата партия ще инициира провеждането на референдум „За или против „синята зона” в Благоевград”. За целта ще се разчита и на други съветници, партии и граждани, които подкрепят тази идея.

Според него паркоместата трябва да се очертават редовно и неправилно паркираните автомобили да се взимат от КАТ. Преди години дружеството е създадено, за да акумулира средства за нови паркоместа, но до момента такива няма.  

Общинските съвеници гласуваха за упълномощаване  на кметът на общината -д-р Атанас Камбитов, да гласува позицията на общината по предвидения дневен ред в предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, насрочено за10 май 2018 година. В проекта за решение беше включено предложение, прието с пълно мнозинство,задължаващо кмета Камбитов, като представител на общината с най-голямо дялово участие, да поведе инициатива за свикване на извънредно Общо събрание на Асоциацията.

На това заседание да бъдат поканени кметовете и представители на единствените две общини, които не участват в Асоциацията по ВиК – Кресна и Сандански. Целта е да се ускори процесът на консолидация, която от своя страна би дала възможност за кандидатстване по редица програми от европейските фондове.

Основната част от заседанието премина в  разглеждане и приемане на годишните финансови отчети и баланс за 2017 година на общинските  търговски дружества, както и доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за изразходваните средства през 2017г.

Очаквано, дебати предизвика годишният финансов отчет на „Специализирана болница за активно лечение по онкология “Свети Мина” ЕООД. Бяха направени изказвания относно искане на оставката на управителя- д-р Георгиев,  опасения от запориране на сметките на лечебното заведение, поради натрупани огромни задължения към доставчиците на лекарствени препарати, както и предложения за евентуалната възможност за включване на другите общини, ползващи се от услугите на болницата, в нейната издръжка. Финансовият отчет и баланс за 2017 година на „Общински футболен клуб Пирин” ЕООД бе отхвърлен.


Добавете Вашия коментар!