Община Сандански започна изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

22 април 2020 | 10:20
0 коментара
Община Сандански започна изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

От месец март Община Сандански започна предоставянето на услуги по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейностите по проекта са насочени към възрастните хора над 65 г, с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания, който населяват отдалечените и обезлюдени населени места в Катунски и Мелнишки район на община Сандански. На същите се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

До момента има постъпили 63 заявления от кандидат потребители, като осем от тях в момента се обработват, а с останалите 55 лица има сключен договор за предоставяне на услуги и потребителите получават здравни и социални грижи от специалисти в домовете си.

За изпълнение на дейностите е закупен автомобил, с помощта на което се осигурява достъп на персонала до потребителите на услуги от една страна и придружаването им до различни здравни и друг тип институции, когато това е необходимо. Оборудвано е и подходящо помещение, в което специалистите да извършват административната си работа, необходима за изпълнение на дейностите по проекта.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през месец февруари 2021 г.
 

 

Добавете Вашия коментар!