Община Белица реализира нов проект - „КУЛТУРЕН МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

04 септември 2019 | 15:54
0 коментара
Община Белица реализира нов проект - „КУЛТУРЕН МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

Поредн успех за Община Белица донесе кмета Радослав Ревански!

В 9.30 ч. днес кмета на Община Белица Радослав Ревански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, РД-02-29-231(04.09.2019) по Програма Interreg-IPP CBC , Приоритетна ос Туризъм, Специфична цел 2.1, водещ партньор Читалище „Георги Тодоров1885“ ,Община Белица ,Република България в партньорство с Център за развитие на Източен планов регион, Щип, Република Северна Македония.

Проектът е продължение на инвестиционния проект който приключи през м. май 2019 г.

Основен ремонт на сградата на читалището втора фаза, свързан с довършителни ремонтни дейности, парно отопление,ПБЗ, оборудване и обзавеждане на сцена фаиета и помещения, репетиционни зали, нови – модерни библиотечни стелажи и обучения в туризма.

Проектът е на стойност 406222,44 евро и ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!


Добавете Вашия коментар!