Мащабен трансграничен проект стартира днес в Благоевград

12 юни 2019 | 18:24
0 коментара
Мащабен трансграничен проект стартира днес в Благоевград

Изграждат тренировъчен полигон и обучителен център за реакция при кризисни ситуации в Благоевград

Днес, в Благоевград, с откриваща пресконференция беше даден официалния старт на стратегическия трансграничен  проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район  - FLOODGUARD“.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърия – България 2014 – 2020 и ще се реализира от Главна дирекция "Пожарна безопасност и гражданска защита" в Министерството на вътрешните работи на Република България, в партньорство с Областна администрация Благоевград, Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Национален институт по метеорология и хидрология и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” от българска страна и Специален секретариат за вода, Министерство на околната среда и енергетиката на Гърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от гръцка страна.

Общата му стойност е 4 482 557,86 евро и ще се изпълнява 36 месеца.

На пресконференцията присъстваха областният управител на Благоевград, Бисер Михайлов, главен комисар Николай Николов, представители на Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представители на всички 7 партньора, както и служители в териториалните структури на изпълнителната власт.

По време на събитието бяха представени основните дейности, заложените цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта, който обхваща общите речни басейни на трансграничните реки - Стримон-Струма, Нестос-Места, Ардас-Арда и Еврос-Марица.

Проектът предвижда изграждането на тренировъчен полигон и обучителен център на специалистите от Регионалните дирекции Пожарна безопасност и защита на населението за действия при наводнения и кризисни ситуации; - въвеждане на специализиран софтуер, който ще симулира реална среда на действия по превенция, готовност, реакция и възстановяване при бедствени ситуации; създаването на ефективни структури за обмен на информация и координирани действия в областта на оценката и управлението на рисковете, свързани с наводненията за подобряване трансграничното сътрудничеството и съвместната координация на плановете за управление на риска от наводнения за общите речни басейни.

С изграждането на съвместен обучителен център за първореагиращите в бедствени ситуации - професионалните служители на ГДПБЗН – МВР и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия от гръцка страна и с осигуреното високотехнологично оборудване ще се създаде възможност за обучение в обстановка, близка до реалната. Ще се симулират различни изкуствени препятствия, потопени обекти, залети от вода територии и други подобни. Предвижда се включването на съвместни обучения в областта на водното спасяване.

За осигуряване на устойчивост при бедствия и навременна реакция при наводнения ще бъде осигурена специализирана техника - Командно-щабен автомобил с висока проходимост, Ратраци, въжени спасителни системи и надуваеми диги, като част от специализираното оборудване.

Превидено е също разработване на двустранни планове и стандартни оперативни процедури за комуникация, логистични и оперативни дейности в бедствени ситуации. Проектните дейности включват разработване на инструменти за събиране на данни, анализи и оценки необходими за анализ, оценка и мониторинг на климатичните данни и създаване на цифрови модели, както и разработване на информационни структури за намаляване на риска от наводнения.

„Проектът фактически надгражда резултатите и от други, реализирани с европейско финансиране, проекти за защита на населението, подобряване на сигурността и превенция на риска от наводнения“, заяви областният управител на Благоевград Бисер Михайлов и изрази своята увереност за старта на изпълнение на проектните дейности: „Нашата администрация, както и колегите от партньорските организации сме със самочувствието, че имаме достатъчно опит вече в изпълнението на проекти с европейско финансиране, имаме установени и добри екипни отношения по между си. Вярвам, че изпълнението и на този проект ще бъде успешно.“

„За мен най-важното в подобни проекти, свързани с реакция при бедствия е доброто взаимодействие“, допълни главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, водещ партньор по проекта.

Проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програма Interreg V-A Гърция-България, по договор № B4.5b.01/01.04.2019 г.

 


Добавете Вашия коментар!