Кметове по поречието на Струма дебатираха инсталацията за отпадъци в общините Сандански, Струмяни и Кресна

12 януари 2018 | 16:23
0 коментара
Кметове по поречието на Струма дебатираха инсталацията за отпадъци в общините Сандански, Струмяни и Кресна

Първа работна среща по проекта „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна“ се проведе в Кресна днес.

В нея взеха участие кметовете на трите общини Кирил Котев, Емил Илиев и Николай Георгиев и експерти, които часове наред търсеха и дебатираха най-ефективната форма на взаимодействие и партньорство в бъдещата работа по провеждане на обществени поръчки.

Градоначалниците, ангажирани в проекта, са убедени, че третирането на битовите отпадъци по екологосъобразен и максимално ефективен начин ще допринесе за изграждането на една значително по-добра среда на местообитание за хората в трите общини.


Добавете Вашия коментар!