Успешна реализация на проект за закупуване на Барокамера за прилагане на хипербарна кислородна терапия за лечение на деца от 0 до 7 год. възраст в ДМСГД „Свети Стилиян“ – гр. Благоевград

18 ноември 2020 | 20:39
2 коментара
Успешна реализация на проект за закупуване на Барокамера за прилагане на хипербарна кислородна терапия за лечение на деца от 0 до  7 год. възраст в ДМСГД „Свети Стилиян“ – гр. Благоевград

Благодарение на дарението от Фондация „Национален фонд Свети Никола“ Домът за медико-социални грижи в град Благоевград ще предлага хипербарна кислородна терапия при деца с разстройства от аутистичния спектър, при които този тип терапия подобрява церебралната перфузия и подобрява няколко поведенчески области.

След успешното финализиране в края на 2019 г. на проект за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на ДМСГД – гр. Дебелец, през 2020 год., НФ „Свети Никола“ стартира нов подобен проект и благодарение на щедростта на редица фирми и частни лица, успя да набере нужната сума  и да дари безвъзмезно  на Дома в Благоевград,  Барокамера на стойност 37 840 лв.

Апаратурата бе крайно необходима на ДМСГД „Св. Стилиян“, тъй като Домът поема грижата за деца от целият Югозападен регион, родени с множествени увреждания и тежки хронични заболявания, изискващи постоянни медицински грижи и наблюдение.

Хипербарният кислород се използва и при комплексната терапия и рехабилитация на заболявания на централната нервна система като детска церебрална парализа чрез насърчаване на неврогенезата и нервната регенерация, обяснява директорът на дома д-р Татяна Христова:

 „ - Нашата амбиция е да намалим степента на увреждане и да скъсим периода на възстановяване при децата със здравословни проблеми показани за терапевтично интервениране с хипербарен кислород. Процедурите са безплатни за децата с увреждания, които ползват услугите на дома.

 „- Този метод на лечение не само не отрича други методи и практики в терапията на редица заболявания, но ги допълва, а в много от случаите увеличава тяхната ефективност", поясни директорът на детския дом в Благоевград д-р Татяна Христова.

Тя, както и г-жа  Младенова от НФ „Свети Никола“ определят успешната реализация на проекта и дарението на Барокамерата за нуждите на Дома като поредната крачка, която се прави, за да бъде насърчено отговорното родителство при децата с множествени увреждания и хронични заболявания от общността, както и за превенция на изоставянето им.

Фондация „ Национален Фонд Свети Никола“ е регистрирана от СГС на 13.05.1999 г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца лишени от родителски грижи, лица в неравностойно социално положение и младежи и пълнолетни лица с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото. Към момента НФ „Свети Никола“  е работил и работи с над 38 дома за сираци, инвалиди, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници.

„- Ние търсим доброто и го преоткриваме във всяка секунда от Живота. Така даряваме Вяра, Надежда и Любов! Благодарим на всички Хора, които са до нас, както и всички, които ще отделят от Хляба си и ще ни гласуват доверие като подпомогнат реализацията и на бъдещите ни благотворителни проекти“, сподели Изпълнителният Директор на Фондацията, г-жа Недка Младенова.


запознат публикува:
19 ноември 2020 | 11:47
Фирмата вносител на този лек вариант на барокамера, предоставя на първо време свой оператор на барокамера и безплатно провежда сертифицирано обучение на няколко медицински специалисти.При този тип барокамера всичко е автоматизирано и с електроника,така че експлоатацията й е максимално опростена.Този тип барокамера вече работи в ДМСГД - Дебелец и на няколко други места с добър ефект.
д-р Ох Боли публикува:
19 ноември 2020 | 09:49
А има ли квалифициран специалист, който знае и може да работи с тази апаратура? Или като в болниците - пълно с легла, а няма кой да лекува!

Добавете Вашия коментар!

АНКЕТА

Страх ли ви е от предстоящите сметки през зимата?