Д-р Николай Ангелов изнесе публична лекция на тема „Защита на личните данни-AI и автоматизираното взимане на решения“ в ЮЗУ „Нерофит Рилски“

15 Май 2024 | 09:33
0 коментара
Общество
Благоевград
Д-р Николай Ангелов изнесе публична лекция на тема  Защита на личните данни-AI и автоматизираното взимане на решения  в ЮЗУ  Нерофит Рилски
Д-р Николай Ангелов изнесе публична лекция на тема „Защита на личните данни – AI и автоматизираното взимане на решения“ в ЮЗУ „Нерофит Рилски“

На 14 май 2023 г. в Учебен корпус № 1 на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе публична лекция на д-р Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град, на тема „Защита на личните данни-AI и автоматизираното вземане на решения“.

Лекцията бе организирана в рамките на проект „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions” (EDP-PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование.

Събитието бе открито от ректора на университета проф. д-р Николай Марин.
По време на лекцията съдия Ангелов засегна темите за възможностите и заплахите от използването на изкуствен интелект. Детайлно бе разгледан механизмът на профилиране като част от процеса на автоматизирано вземане на решения съгласно ОРЗД. Обсъдена бе хипотезата, свързана с възможността изкуственият интелект да окаже помощ при вземане на решения.

Добавете Вашия коментар

TOP