Административен съд-Благоевград назначи комплексна съдебно-статистическа и математическа експертиза по делото за оспорения избор на общински съветници в община Петрич

04 Декември 2023 | 19:06
0 коментара
Общество
Благоевград
Административен съд-Благоевград назначи комплексна съдебно-статистическа и математическа експертиза по делото за оспорения избор на общински съветници в община Петрич
Административен съд – Благоевград назначи комплексна съдебно-статистическа и математическа експертиза по делото за оспорения избор на общински съветници в община Петрич

Административен съд – Благоевград назначи за 22 секционни избирателни комисии на територията на община Петрич извършване на комплексна съдебно-статистическа и математическа експертиза. Ревизията на изборните книжа е по отношение на секционните комисии, в чиито протоколи няма подписи на комисията, има по един или два подписа, протоколите са с множество корекции, както и протоколи с отразени корекции без подписи. Съдът счита, че за останалите секционни комисии, в хода на откритото производство по оспорване истинността и верността на съдържанието на протоколите на всичките 92 бр. секционни избирателни комисии на територията на община Петрич, на този етап не е необходимо преброяване на бюлетините.

Комплексната експертиза по делото следва да се извърши от статистик и двама математици. Вещите лица ще работят в съдебна зала, за което ОИК следва да достави чувалите от посочените двадесет и две секционни комисии. Съдът допуска присъствие на представители на оспорващите изборния резултат по време работата на вещите лица.

Експертизата следва да установи броят на действителните бюлетини, с отбелязана преференция за всеки от кандидатите за общински съветници, броят на недействителните бюлетини и съответстват ли данните от проверката с данните, отразени в протоколите на секционните комисии. При наличие на несъответствие, вещите лица да дадат становище би ли се променило разпределението на мандатите за общински съветници между партиите и коалициите. Експертизата има за задача и проверка относно коректността в преценката за действителност и недействителност на бюлетините.

Следващото заседание по делото е насрочено за 21.12.2023г. от 14:00 часа.
Адм. дело №1068/2023г. е образувано по жалба на Марио Минев, кандидат за общински съветник от листата на ПП ДПС в община Петрич против Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич. Към делото присъединени още пет дела по описа на Административен съд – Благоевград, всички образувани по жалби срещу № 300-МИ/31.10.2023 г. на ОИК – Петрич. Двама от жалбоподателите оттеглиха  жалбите си преди насрочване на първото заседание.
 

Добавете Вашия коментар

TOP