Завод за риба отваря врати в Белица

11 март 2018 | 14:40
0 коментара
Завод за риба отваря врати в Белица

Предприятие за преработка на риба ще бъде израдено в град Белица. Инвестиционното намерение е на дружеството „ВАС Лифт” ООД, чийто проект вече получи одобрение от държавните институции.

Фабриката ще бъде построена в местността Гарата, като за целта ще бъде преустроена сега съществуваща сграда. Предвижда се в предприятието да се преработват до 300 тона годишно пъстърва от собствено и от други рибни стопанства.

Отпадъците от почистването на рибата – до 800 кг на ден, ще се съхраняват в хладилна камера. Капацитетът на съоръжението ще бъде до 150 кг на час рибни отпадъци и до 30 г сухи рибни отпадъци. Част от тези продукти ще се използват като суровина за производство на храни за животни в други предприятия.

Водоснабдяването на предвидената за реконструкция сграда ще се осъществява от водопроводната мрежа на Белица. Отпадъчните производствени води ще преминават през мазниноуловител, след което, заедно с битовите отпадъчни води, ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение. Пречистените води пък ще се включват в съществуващата канализация.


Добавете Вашия коментар!