Започна приемът на децата в детските градини на oбщина Благоевград за учебната 2020/2021 година

15 май 2020 | 10:27
0 коментара
Започна приемът на децата в детските градини на oбщина Благоевград за учебната 2020/2021 година

От вчера 14 май до 28 май на текущата година започват дейностите по осъществяване на прием на децата в детските градини на oбщина Благоевград за учебната 2020/2021 година – подаване на заявления за прием в детското заведение.

Община Благоевград напомня графикът за прием :

До 03 юни на текущата година – Попълване на протокол, утвърден от директора, с класираните заявления, отговарящи на изискванията за прием в детското заведение и представяне на същите за проверка с цел идентифициране на деца, приети в повече от едно детско заведение от Сектор ‘‘ Информационно и техническо обслужване ‘‘ при Община Благоевград.

До 08 юни на текущата година – Уведомяване на родителите за дублиран прием на деца в повече от едно детско заведение на територията на община чрез списък и/или телефонно обаждане.

До 12 юни – Изтегляне на документи, в случай, че детето не е прието.

До 17 юни на текущата година – Изготвяне и утвърждаване на списъците с приетите деца при реализирания прием в детското заведение на първи етап на класиране.

От 18 до 23 юни на текущата година – Записване на детето в предпочитаното детско заведение, за което е набрало минималния бал за класиране, чрез подаване на декларация по образец.

До 24 юни на текущата година – Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране.

26 юни текущата година – Попълване на незаетите места след първи етап на класиране.

До 30 юни текущата година – Изготвяне и утвърждаване на списъците с приетите деца при реализирания прием в детското заведение на втори етап на класиране.

До 03 юли на текущата година – Попълване на незаетите или освободени места в групите на детското заведение.

От 31 август до 11 септември на текущата година – Децата, приети в първа възрастова група на детските градини постъпват в детското заведение.

От 31 август за постъпване в първи клас – Децата от детските градини се изписват от детското заведение.

Освободените места се обявяват на електронната страница на Община Благоевград (www.blgmun.com) и в детското заведение до 21 септември на текущата година.

Приемането на децата в яслените групи към детските градини и в детските градини се извършва целогодишно при наличието на свободни места.


Добавете Вашия коментар!