ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ ЗОРНИЦА КРАЛЕВА ОТКРИ ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „LED ОСВЕТЛЕНИЕТО – КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНОСТ И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ - ПИРИНСКО

Заместник-кметът Зорница Кралева откри двудневно обучение на тема „LED осветлението – качество, ефективност и чиста околна среда“

12 юни 2018 | 19:10
4 коментара
Заместник-кметът Зорница Кралева откри двудневно обучение на тема „LED осветлението – качество, ефективност и чиста околна среда“

Заместник-кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева откри двудневно обучение на тема „LED осветлението – качество, ефективност и чиста околна среда“.

Форумът е във връзка с  изпълнението на проект на Община Благоевград „Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград – Делчево“.

„Бюджетът на проекта е около 375 хил. евро. Срокът за изпълнение на дейснотите е 24 месеца, т.е. трябва да приключи до 17.10.2018 г. Успяхме да се справим преди крайният срок, тъй като повечето неща от заложените в бюджета са изпълнени“, коментира Зорница Кралева. Тя поясни, че СМР дейностите на територията на двете общини са изпълнени.

В рамките на проекта Община Благоевград изпълни дейности с цел осигуряване на ефективно улично осветление на територията на четири села от Общината –Логодаж, Падеш, Зелен дол и Покровник. Строително-монтажните работи бяха свързани с подмяна на старото улично осветление с ЛЕД-осветление, като общият брой на телата, които бяха заменени, възлиза на 46.

Проектът с наименование „Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград – Делчев“ е разработен и финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020, Приоритетна ос 1: Околна среда, Специфична цел 1.1: Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничната зона.

Община Благоевград е водеща организация по проекта, а Община Делчево, бивша Югославска Република Македония – проектен партньор.

Главните цели на проекта са подобряване качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда чрез изграждане на улично LED-осветление в определени населени места на територията на двете общини.

Заместник-кметът Зорница Кралева откри двудневно обучение на тема „LED осветлението – качество, ефективност и чиста околна среда“ снимка 1

!!! публикува:
13 юни 2018 | 07:58
Леко с микрофона,г-жо Кралева!
Дидо публикува:
12 юни 2018 | 21:32
СМЕШНИЦИ!
Хриси публикува:
12 юни 2018 | 20:09
Зори,къде ти е любимия Николов?
Койчо публикува:
12 юни 2018 | 19:24
Е сем.Христина и Насо къде са ? А ,Таската ?

Добавете Вашия коментар!