Външното оценяване за 7-и клас: на 15 и 17 юни, пишат с черен химикал

05 юни 2020 | 11:05
0 коментара
Външното оценяване за 7-и клас: на 15 и 17 юни, пишат с черен химикал

На 15 юни ще се състои националното външно оценяване /НВО/ по български език и литература /БЕЛ/ в седми клас, а на 17 юни е националното външно оценяване за седмокласниците по математика. Изпитите ще започнат в 9.00 часа, едновременно за всички ученици и те трябва да пишат с химикал в черен цвят. Това информира директорите на училищата в столицата началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ в София-град Ваня Кастрева, предава БТА.

Началникът на РУО в София-град отбелязва, че предвид епидемичната обстановка тази година няма да се проведе традиционната работна среща с директорите на столични училища. Затова Ваня Кастрева е подготвила презентация, която ще може да е в “подкрепа и помощ” на училищните директори за организирането на спокойна и ефективна кампания за приема след седми клас.

Формално националното външно оценяване по български език и литература, и по математика, в седми клас е в две части, но изпитът е единен

Формално и времево националното външно оценяване в седми клас включва две части, но изпитът е единен, т.е. “НВО е 1 част + 2 част”, се посочва в презентацията. За работата по всяка от частите учениците имат определено време и след изтичането му трябва да затворят в плик съответната част, без да могат да се връщат и да работят отново по нея. Между двете части няма почивка. Седмокласниците могат да излизат от стаята едва след първите 60 минути от началото на изпита и след затварянето на първата част в плика.

Националното външно оценяване по български език и литература в седми клас ще се състои на 15 юни от 9.00 часа. Първата част ще съдържа 25 задачи по БЕЛ от три вида: 18 със структуриран отговор, 6 с кратък свободен отговор и 1 с разширен свободен отговор. На тях седмокласниците трябва да отговорят за 60 минути, а допълнително 30 минути ще има за децата със специални образователни потребности /СОП/. Втората част от изпита по БЕЛ ще е за създаването на текст – преразказ с дидактическа задача, за 90 минути, а за учениците със СОП ще има още 50 минути.

Националното външно оценяване по математика в седми клас ще се състои на 17 юни, отново от 9.00 часа. Първата част от изпита ще включва 20 задачи от два вида: 18 със структуриран отговор и 2 с кратък свободен отговор. За решаването им седмокласниците ще имат 60 минути, а за децата със СОП са предвидени още 30 минути. Във втората част от изпита по математика ще има три задачи с разширен свободен отговор, които трябва да се решат за 90 минути, а за учениците със СОП ще има още 50 минути.

На изпитите трябва да бъде осигурена спокойна атмосфера и самостоятелно работно място за всеки ученик при спазването на необходимите противоепидемични мерки. Необходима е прецизност в работата на квесторите, като не трябва да се допуска присъствието на учители, които преподават на учениците от класа, се препоръчва в презентацията.

Максималните точки от външното оценяване по български език и литература, и по математика, са 100 на всеки от изпитите и те няма да се превръщат в оценка от шестобалната система

Учениците от седми клас ще работят върху изпитни комплекти с уникален баркод, подобен на този за държавните зрелостни изпити.

Изпитният вариант за седмокласниците се определя в деня на изпита. Изпитните материали за НВО по математика ще съдържат лист с формули, който се раздава с изпитните материали за първа част и се използва от учениците в двете части на изпита.

Максималният брой точки от националното външно оценяване по БЕЛ и по математика в седми клас е 100 точки. Те няма да се превръщат в оценка по шестобалната система.

Проверката и оценяването на всички засекретени изпитни работи на седмокласниците ще се извърши в електронна среда, като на държавните зрелостни изпити, се посочва в презентацията. В нея се уточнява, че резултатите от НВО в седми клас трябва да са готови до 29 юни.

“Балът за класиране е сбор от точките от НВО + оценки, превърнати в точки по 2 предмета /по решение на Педагогическия съвет /ПС/ на съответното училище/ от свидетелството за основно образование /възможен е и трети елемент по решение на ПС + точки от олимпиади и/или състезания от календара на Министерството на образованието и науката/.

Класираните ученици на първите три места на националните олимпиади по БЕЛ и по математика са с резултат съответно 100 точки и директно се въвеждат в системата /не е необходимо да се искат удостоверения за класиране, получени лично от МОН/.

Как ще се осъществява приемът на седмокласниците в гимназиите след завършено основно образование?

“Издаването на свидетелствата за основно образование на седмокласниците ще е до 3 юли 2020 г. Когато ученик не се яви на НВО, участва в класирането само с оценките от свидетелството за основно образование. В класирането може да участват и ученици от училища в чужди държави”, се съобщава в презентацията на РУО в София-град.

В нея се информира, че подаването на заявление за участие в приема в гимназиите след седми клас ще е само по електронен път. Всички училища, в които има седмокласници, трябва да подпомогнат родителите при необходимост, както и да проследят подаването на заявление от всички ученици.

Училищата, определени за гнезда, трябва да подпомогнат всички родители, потърсили помощ при попълването и електронното подаване на заявленията при спазването на необходимите противоепидемични мерки.

Заявленията за участие във втория етап на класирането се подават в училището, в което ученикът е приет на първото класиране. Неприетите ученици участват автоматично.

Нови заявления, с пренаредени желания, могат да се подават за третия етап на класирането за прием в гимназиите след седми клас.

Заради извънредното положение и промяната в датата на изпитите в седми клас от тях отпадна учебен материал по български език и литература, и по математика

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на 5 май съобщи новите дати за изпитите в седми клас и в 12-и клас. Той обяви тогава и учебния материал, който отпада от тях през тази година заради извънредното положение и дистанционното обучение на учениците.

От МОН съобщиха тогава, че “в условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища, в изпитните материали за изпитите от НВО в края на седми клас, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва определено учебно съдържание”. За националното външно оценяване по БЕЛ в седми клас отпадна учебният материал за сложно съставно изречение; сложно смесено изречение, “Бай Ганьо пътува” от Алеко Константинов; “Неразделни” от Пенчо Славейков; “Заточеници” от Пейо Яворов; “По жътва” от Елин Пелин и “По жицата” от Йордан Йовков. За НВО по математика в края на седми клас няма да бъдат включени теми за неравенства – линейни неравенства с едно неизвестно; неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства; успоредник, видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.


Добавете Вашия коментар!